Terug naar overzicht

Gastvrijheid 400 jaar na de Dordtse Synode

In het kader van 400 jaar Dordtse Synode wordt op vrijdag 15 maart ‘Een Roze Ode aan de Synode’ georganiseerd in de Grote Kerk in Dordrecht. Het programma, georganiseerd door Dordrecht Pride, heeft als centrale vraag ‘Hoe gastvrij zijn wij?’ en bestaat uit drie onderdelen: een LHBTI-Congres, een benefietdiner en een thema-avond.

LHBTI-CONGRES

Doel van dit congres is om LHBTI’s meer ruimte te geven om zichzelf te kunnen zijn binnen hun eigen geloof en kerk.

In aanwezigheid van Emancipatie-minister Ingrid van Engelshoven en burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, komen lokale en landelijke kerkleiders, politieke en belangenorganisaties – waaronder COC-voorzitter Astrid Oosenbrug – bijeen om tot een verdrag te komen waarin kerkgenootschappen zich uitspreken voor respect en verdraagzaamheid van een ieder met gelovige LHBTI’s. Dit om te laten zien waar de samenleving staat 400 jaar na de Synode van Dordrecht. Zo’n verdrag is van waarde en ondersteunend voor iedereen die worstelt met het geloof in relatie tot seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

BENEFIETDINER

Aansluitend aan het congres wordt een benefietdiner ten bate van de Stichting Wij de Kerk gehouden. Deze stichting zet zich in voor de positie van LHBTI’s binnen de kerk.

THEMA-AVOND

Dordrecht is van oudsher een gastvrije stad. 400 Jaar geleden was de stad tijdens de synode zeer gastvrij voor alle bezoekers voor deze belangrijke kerkvergadering. Hoe is dat nu 400 jaar later? Er wordt terug gekeken door een historicus en er wordt naar het huidige LHBTI-asielbeleid gekeken. Ook LHBTI-asielzoekers zelf komen aan het woord.

Tevens zal er kunst te zien zijn van kunstenaars die hun eigen werken in hun thuisland niet mogen exposeren, een Nederlandse galerie is zo gastvrij om de kunstenaars hier hun werk te laten tonen.

Een ROZE ODE aan de SYNODE

  • Datum: vrijdag 15 maart 2019
    • LHBTI-Congres – vanaf 16.00 uur
    • Benefietdiner – vanaf 18.00 uur
    • Thema-avond – vanaf 20.00 uur
  • Locatie: Grote Kerk – Lange Geldersekade 2 te Dordrecht
  • Toegang is gratis
  • Voor meer informatie – zie de Facebook-evenementpagina.

[Bron/Ilustraties: Dordrecht Pride]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?