Terug naar overzicht

Weg is vrij voor meerouderschap en draagmoederschap

De weg is vrij voor een meerouderschaps- en draagmoederschapswet. Dat blijkt uit vijf onderzoeksrapporten die minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister Van Engelshoven (Emancipatie) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. COC Nederland en Meer dan Gewenst roepen Kamer en kabinet vandaag in een brief op om meerouderschap en draagmoederschap nog dit voorjaar te regelen.

“De weg is vrij voor een meerouderschaps- en draagmoederschapswet”, aldus COC en Meer dan Gewenst. “We roepen kabinet en Kamer op om geen dag langer te wachten met wetgeving, in het belang van kinderen die geboren worden dankzij de hulp van een draagmoeder of die opgroeien in meeroudergezinnen.”

Minister Dekker vroeg vijf commissies en organisaties* begin 2018 om advies over wetgeving op het gebied van meerouderschap, draagmoederschap en andere zaken uit het advies van de Staatscommissie Herijking ouderschap uit 2016. Hij gaf hen daarvoor een jaar de tijd.

De commissies en organisaties onderzochten welke wetswijzigingen er op hu  gebied wenselijk, noodzakelijk of mogelijk zijn wanneer meerouderschaps- en draagmoederschapswetgeving wordt ingevoerd. Ze stellen nu een reeks praktische oplossingen voor.

In het regeerakkoord van VVD, CDA,  D66 en ChristenUnie (2017) werd bepaald dat meerouderschap en draagmoederschap nader onderzocht zouden worden. Pas daarna zou de regering beginnen met wetgeving.

Meer dan Gewenst en COC protesteerden tegen het uitstel als gevolg van de nieuwe onderzoeken. Volgens de belangenorganisaties had de regering al lang aan wetgeving kunnen beginnen. De Staatscommissie Herijking ouderschap adviseerde de regering namelijk al in 2016 om wetgeving voor meerouderschap, -gezag en draagmoederschap in te voeren.

COC en Meer dan Gewenst pleiten al negen jaar voor deze wetgeving en de Staatscommissie bepleitte dat in 2016. Vlak voor de laatste Kamerverkiezingen (2017) beloofden acht politieke partijen in COC’s Regenboog Stembusakkoord om meerouderschap en -gezag snel te regelen.

Onder het motto ‘Meerouderschap nu!’ riepen COC en Meer dan Gewenst het kabinet afgelopen zomer op om haast te maken met wetgeving. Langs de route van de grachtenparade van Pride Amsterdam hingen spandoeken, er voer een boot mee met regenbooggezinnen van Meer dan Gewenst, er stond een open brief in de Volkskrant en de televisiejournaals besteedden aandacht aan de kwestie.

Minister Dekker en minister Van Engelshoven schrijven dat ze in het voorjaar, dus uiterlijk 21 juni, hun standpunt over meeroudeschap en draagmoederschap naar de Kamer sturen. Wanneer begonnen zal worden met wetgeving is nog steeds onduidelijk. De Tweede Kamer besluit op 27 maart over het voorstel van het COC en Meer dan Gewenst om haast te maken met wetgeving.

*) De organisaties die advies uitbrachten zijn: Staatscommissie Internationaal Privaatrecht, Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Zorginstituut Nederland.

[Bron: COC NL – Foto COC en Meer dan Gewenst voeren actie voor meerouderschap tijdens Pride Amsterdam 2018: Tom Knoflook voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?