Terug naar overzicht

Verbied transgender- en intersekse discriminatie in strafrecht

Verbied discriminatie van intersekse- en transgender personen expliciet in het Wetboek van Strafrecht. Die oproep doen Transgender Netwerk Nederland (TNN), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en COC Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op donderdag 16 mei over bestraffing van discriminatie.

Discriminatie van transgender- en intersekse personen komt veel voor, aldus de belangenorganisaties in hun brief. Transgender personen worden zeven keer vaker dan gemiddeld mishandeld of daarmee bedreigd, en zijn tien keer zo vaak slachtoffer van cyberpesten. Intersekse personen krijgen vaak te maken met ongewenste reacties die voorkomen uit onwetendheid, ongemak of onbegrip.

Toch staat in het Wetboek van Strafrecht geen enkel artikel dat transgender- en intersekse personen expliciet beschermt tegen discriminatie. De organisaties pleiten daarom voor een expliciet verbod op discriminatie wegens geslachtskenmerken, genderidentiteit en -expressie in alle non-discriminatie artikelen van het Wetboek van Strafrecht (art. 137c t/m g en 429quater).

Soms wordt discriminatie van intersekse- en transgender personen aangepakt via de omweg van de non-discriminatiegrond ‘geslacht’. In het meest gebruikte non-discriminatieartikel in het strafrecht (groepsbelediging, artikel 137 c) komt ‘geslacht’ echter niet voor. Daardoor zijn transgender- en intersekse personen niet beschermd tegen deze vorm van discriminatie. NNID, TNN en COC vragen de Kamer om daar snel verandering in te brengen.

Eerder dit jaar besloot het parlement, op aandringen van TNN, NNID en COC, om discriminatie van transgender- en intersekse personen expliciet te verbieden in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). De Senaat steunde daartoe in maart een voorstel van D66, PvdA en GroenLinks. De Awgb beschermt mensen tegen discriminatie in arbeid, onderwijs en dienstverlening.

COC, TNN en NNID pleitten eerder deze week ook voor een verhoging van de straffen op alle vormen van discriminatie. Dat deden de organisaties samen met o.a. het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN).

NNID, TNN en COC vinden het van groot belang dat er, naast strafrechtelijke maatregelen, ook preventieve maatregelen zijn om geweld tegen LHBTI’s te voorkómen. De Kamer spreekt daar in juni over.

[Bron: COC, NNID & TNT – Foto Support Trans People: Lis Dekkers]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?