Terug naar overzicht

‘Maak wijziging geslachtsregistratie eenvoudiger’

Maak wijziging van de geslachtsregistratie eenvoudiger. Die oproep doen Transgender Netwerk Nederland (TNN), de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en COC Nederland in een brief aan minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) en de Tweede Kamer. De Kamer spreekt op 19 juni over de wet.

De belangenorganisaties willen dat een ieder, ongeacht leeftijd, op eenvoudige wijze de officiële geslachtsregistratie bij de burgerlijke stand kan wijzigen. Ook bepleiten ze dat personen die hun geslachtsregistratie wijzigen een nieuwe geboorteakte kunnen krijgen, in plaats van een wijziging op hun oude akte.

Ook voor kinderen onder de 16 jaar

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stelde onlangs aan de Kamer voor om wijziging van de officiële geslachtsregistratie voor kinderen onder de 16 jaar alleen mogelijk te maken na toestemming van de rechter. TNN, COC en NNID zijn tegen die rechterlijke procedure.

Volgens de belangenorganisaties weten transgender kinderen net zo goed als andere kinderen wat hun geslacht is. Ze hebben in hun dagelijks leven last van officiële documenten met daarop een verkeerde geslachtsaanduiding. Onderzoek wijst uit dat de kans op depressie, angsten en suïcidegedachten onder transgender kinderen hoger is wanneer de omgeving hun geslacht niet erkent. Hun welzijn en recht op zelfbeschikking dient volgens de belangenorganisaties voorop te staan. Er is geen reden om aan te nemen dat een rechter het geslacht beter kan bepalen dan deze kinderen zelf.

Nieuwe geboorteakte

De organisaties willen ook dat alle mensen die hun geslachtsregistratie wijzigen een nieuwe geboorteakte kunnen krijgen. Wijziging van de oude geboorteakte wekt de indruk dat het geslacht van een persoon is veranderd. In werkelijkheid weten transgender personen vaak al hun leven lang dat ze tot het andere geslacht (of geen van beide geslachten) behoren, en is er voor hen dus niets veranderd. Intersekse personen die hun geslacht willen wijzigen kunnen ook nu al een nieuwe geboorteakte krijgen, maar alleen door tussenkomst van de rechter. De rechterlijke procedure is emotioneel belastend en kostbaar.

De belangenorganisaties vragen in hun brief om wijziging van de geslachtsregistratie eenvoudiger te maken voor Nederlanders met een buitenlandse geboorteakte. Die groep loopt nu vaak tegen problemen aan, bijvoorbeeld omdat ze niet aan hun buitenlandse geboorteakte kunnen komen.

Verder roepen organisaties de regering op om een einde te maken aan verplichte geslachtsregistratie door de overheid, in het belang van personen die non-binair zijn en/of die vinden dat het de overheid niet aangaat wat hun geslacht is.

Einde deskundigenverklaring

Volgens de huidige Transgenderwet, die  in 2014 in werking trad, moeten transgender personen eerst een verklaring van een deskundige hebben om hun officiële geslachtsregistratie te kunnen wijzigen. NNID, TNN en COC juichen het toe dat minister Dekker die eis wil laten vervallen. Kinderen onder de 16 jaar kunnen hun geslachtsregistratie onder de huidige wet in het geheel niet wijzigen.

Tot 2014 gold in Nederland de oude transgenderwet. Die eiste van transgender personen dat ze zich lieten steriliseren, hun lichaam lieten aanpassen en rechterlijke toestemming vroegen om hun registratie te kunnen wijzigen. Aan deze eisen kwam een einde onder druk van TNN en COC. De vereenvoudiging van de procedure leidde er toe dat het aantal personen dat hun officiële geslachtsregistratie wijzigde, toenam van circa 80 per jaar in 2013, naar bijna 800 in 2014.

[Bron: COC NL, TNN & NNID – Foto geslachtsregistratie m/v: Philip Tijsma voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?