Terug naar overzicht

Eerste Nederlandse publicatie over transgender mensen, geloof en kerk

Op Roze Zondag 23 juni 2019 presenteren de LCC Plus Projecten –  gericht op de sociale acceptatie van LHBT+’s in christelijke kring – in de Amsterdamse Oranjekerk met Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt de allereerste Nederlandse publicatie over transgender mensen, geloof en kerk.

Dit boek is bedoeld als een handreiking voor gelovige transgender mensen zelf en voor werkers in de kerk. Het boek zet in op informatie, bewustwording en wil de emancipatie en sociale acceptatie van transgender mensen in de Nederlandse kerken bevorderen.

Aandacht voor gelovige transgender mensen

Er is in de afgelopen tien tot vijftien jaar in Nederland gaandeweg meer aandacht gekomen voor transgender mensen: hun bestaan, hun ervaringen en hun positie in de samenleving. In 2014 organiseerde het LKP – de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging – voor het eerst een landelijke themadag rond deze thematiek.

Wielie Elhorst, redacteur en destijds LKP-voorzitter: “De dag werd opvallend goed bezocht. Het was voor het LKP het startsein meer aandacht te geven aan het onderwerp. Deze publicatie is één van de resultaten. Het boek is hard nodig, omdat er nog een groot gebrek aan kennis bestaat in de kerken. Het is tegelijkertijd een steun in de rug van mensen: gelovige transgender mensen en werkers in de kerk die het onderwerp bespreekbaar willen maken.”

Totaalpakket

Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt telt ongeveer 250 pagina’s en benadert de thematiek van transgender mensen, geloof en kerk vanuit alle mogelijke invalshoeken.

De publicatie geeft informatie over transgender mensen, hun transitie(s) en hun sociale positie in verleden en heden. Daarnaast worden theologische perspectieven geschetst bij de ervaringen van transgender mensen en worden gedeelten uit de Bijbel behandeld die een problematische of bijzondere betekenis hebben voor transgender mensen. Ook is er aandacht voor de plaats van transgender mensen in plaatselijke kerkelijke gemeentes, inclusief gespreksmateriaal voor jongeren en volwassenen. Last but not least, in alle onderdelen van de publicatie komen transgender mensen zelf aan het woord.

Carl Buijs, redacteur: “Verhalen van mensen die hun geloof, hun kerk of allebei als een enorm obstakel ervaren op hun pad naar hun ware zelf, zijn legio. Wat een gemiste kans voor transpersonen én kerken! Hopelijk laat dit boek aan veel mensen zien, hoe wondermooi God in ieders leven werkt.”

Redactie en samenstelling

Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt is inhoudelijk geredigeerd door vier personen:

  • Carl Buijs – medewerker bij Transvisie, zelfhulporganisatie voor transgender mensen;
  • Jolanda Molenaar – transtheoloog en gastvoorganger in de Doopsgezinde Kerk;
  • Heleen Zorgdrager – hoogleraar Systematische Theologie met bjizondere aandacht voor genderstudies aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU);
  • Wielie Elhorst – LHBT-predikant Amsterdam, oud-voorzitter LKP en oud-medewerker van de LCC Plus Projecten.

Zowel de redactie als de keuze voor auteurs garanderen het eigen geluid van transgender mensen in de publicatie.

Heleen Zorgdrager: “Te lang hebben kerk en theologie zich afgesloten van ervaringen van transgender personen of zelfs actief bijgedragen aan hun buitensluiting en stigmatisering. Wat een verrassing en verrijking als hun verhalen eindelijk gehoord worden in het grote verhaal van God, mensen en wereld.”

Presentatie

Op Roze Zondag 23 juni 2019 word in de Oranjekerk te Amsterdam de publicatie gepresenteerd en de eerste exemplaren overhandigd aan voorzitter Dirk Gudde van de Raad van Kerken Nederland en aan Jacqueline Prins, Directeur Emancipatie van het ministerie van OCW.

Jolanda Molenaar, redacteur: “We hopen dat deze publicatie haar weg vindt in de breedte van de kerken, en dat de kerken bereid zijn transpersonen de hand te reiken in hun zoektocht naar de mens die zij verlangen te zijn. In het boek zijn daartoe goede aanzetten te vinden. In de afsluitende viering, waarin Wielie Elhorst en ik zullen voorgaan, vragen we mensen in de spiegel te kijken opdat ze ontdekken wie God, en wie zij zelf zijn. Het is mijn verlangen dat ook kerken in die spiegel zullen kijken, en stappen zetten op weg naar een transinclusieve kerk.”

BOEKPRESENTATIE ‘WONDERSCHOON, ZOALS U MIJ GEMAAKT HEBT’

  • Datum: zondag 23 juni 2019 – vanaf 16.00 uur
    • aansluitend vanaf 18.30 uur: Avondgebed t.g.v. Roze Zondag
  • Locatie: Oranjekerk – Tweede van der Helststraat 1-3 te Amsterdam

Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt wordt uitgegeven door Kokboekencentrum Utrecht.

LCC Plus Projecten = een alliantie van christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring. De organisaties voeren in verschillende samenstellingen sinds 2008 projecten uit, ondersteund door het ministerie van OCW. Publieksverslagen van de verschillende projectperioden zijn beschikbaar. Meer info: LCCProjecten.nl.

[Bron: LCC Plus Projecten – Illustraties boekcover: Kokboekencentrum Utrecht]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?