Terug naar overzicht

IND voert het nieuwe LHBTI-asielbeleid slecht uit

De IND voert het nieuwe asielbeleid voor LHBTI’s een jaar na invoering nog altijd slecht uit. Dat illustreert het COC aan de hand van zeventien voorbeelden, in een brief aan de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en de Tweede Kamer. COC Nederland roept staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) op om direct maatregelen te nemen.

In juli 2018 voerde voormalig staatssecretaris Mark Harbers een reeks verbeteringen door in het LHBTI-asielbeleid. Dat gebeurde onder meer n.a.v. het COC-rapport Trots of schaamte? van mr. Sabine Jansen. Een jaar na invoering van het nieuwe beleid blijkt dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die beleidsverbeteringen in veel gevallen negeert.

“Onbegrijpelijk en kwalijk dat de IND een jaar na invoering van het nieuwe LHBTI-asielbeleid nog steeds doet alsof er niets is veranderd”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “We willen dat de nieuwe staatssecretaris de IND tot de orde te roept en zorgt dat het verbeterde beleid wordt uitgevoerd.”

‘Pijlers waaraan wordt getoetst’

De IND wijst bijvoorbeeld nog steeds regelmatig LHBTI-asielzoekers af omdat ze geen ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ hebben doorgemaakt. De staatssecretaris schrapte dat criterium in juli 2018 omdat het een ondeugdelijk stereotype is.

Het asielverzoek van een lesbische vrouw uit Tunesië werd bijvoorbeeld afgewezen omdat zij geen ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ heeft doorgemaakt. Terwijl dit criterium uit het beleid is geschrapt, noemt de IND zulke processen in dit dossier ‘de kern [van de] geaardheid’ en ‘de pijlers waaraan de gestelde geaardheid wordt getoetst’.

Omarming

Volgens het nieuwe beleid is het niet aanvaardbaar om van LHBTI’s te verwachten dat zij negatief over zichzelf denken en met hun identiteit worstelen. Toch vindt de IND dat een homoseksuele man uit Guinee ‘inzicht [had moeten] bieden in de onmiddellijke omarming van zijn homoseksuele gerichtheid’.

Ook schuift de IND, tegen de nieuwe regels in, verklaringen van derden nog regelmatig eenvoudig terzijde. Zo ging de IND voorbij aan een verklaring van de mannelijke partner van een homoseksuele man uit Nigeria, waarin die partner beschreef dat de twee al lang een relatie hebben. De IND gelooft wel dat de partner homoseksueel is.

Het COC eist dat de staatssecretaris de IND opdracht geeft het verbeterde beleid direct en onverkort uit te voeren. Het nieuwe beleid zou moeten worden toegelicht in scholing van alle IND-medewerkers. Asielzoekers die op grond van de afgeschafte, ondeugdelijke criteria zijn afgewezen moeten opnieuw gehoord worden aan de hand van deugdelijke criteria. Verder pleit het COC voor meer wetenschappelijke onderzoeken naar de uitvoering van het nieuwe LHBTI-asielbeleid.

De zeventien voorbeelden uit de COC brief zijn afkomstig uit jurisprudentie en asieldossiers. Het is geen uitputtend overzicht, het is goed mogelijk dat de IND nog (veel) vaker de fout in gaat.

Ook LGBT Asylum Support beschreef onlangs in een brandbrief aan het kabinet een voorbeeld van een LHBTI-asielzaak waarin ‘processen van bewustwording en zelfacceptatie’ ten onrechte nog steeds een rol speelden.

[Bron: COC NL – Foto: staatssecretaris Ankie Broekers-Knol: Arenda Oomen-Rijksoverheid.nl]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?