Terug naar overzicht

'Zoveelste signaal dat actieplan tegen anti-LHBTI-geweld noodzakelijk is'

Het COC vindt het voorstel van het Haagse VVD-raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen voor een wijkgerichte aanpak van discriminatie van LHBTI’s het zoveelste signaal waaruit blijkt dat een actieplan tegen anti-LHBTI-geweld noodzakelijk is. “Een veilige woonplaats zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn, ook voor LHBTI’s”, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Uit cijfers van de CBS-veiligheidsmonitor blijkt dat LHBTI’s zich vaker onveilig voelen – ook in de eigen buurt – dan heteroseksuelen. En dat gevoel is niet onterecht: LHBTI’s zijn vaker slachtoffer van beledigingen, bedreigingen, geweld, vandalisme, diefstal en inbraak.

In De Telegraaf pleit Oudshoorn voor een wijkgerichte aanpak van die door LHBTI’s ervaren onveiligheid in hun buurt. Dit omdat ze van Haagse makelaars gehoord heeft dat die paren van gelijk geslacht regelmatig adviseren een bepaalde buurt links te laten liggen omdat daar bijvoorbeeld niet zonder negatieve reacties hand in hand kan worden gelopen.

“LHBTI’s krijgen ook in andere steden dan Den Haag te maken met fysiek of verbaal geweld. Zo is er onlangs nog een transgenderstel in Heerlen uit hun huis weggepest”, zegt Oosenbrug. “We zijn het geweld zat en pleiten dan ook al langere tijd bij het kabinet voor een steviger ‘actieplan anti-LHBTI geweld’ dan wat er nu ligt.”

Handreiking veilige wijken

Sinds 2017 ligt er ook een handreiking veilige wijken voor LHBTI’s, ontwikkeld door Natuurlijk Samen, een samenwerkingsverband van het COC, anti-discriminatiebureau Radar, Art.1, Kenniscentrum discriminatie Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, kenniscentrum Movisie en de Nationale Politie. Daarin staan adviezen en praktische tips voor gemeenten en wijkprofessionals om discriminatoir geweld in een vroeg stadium te herkennen en aan te pakken. De gemeente dient daarbij de regierol op zich te nemen. “In feite precies de integrale wijkgerichte ketenaanpak waar het Haagse raadslid Judith Oudshoorn-van Ginderen nu voor pleit”, zegt Oosenbrug.

Discriminatoir geweld tegen LHBTI’s is alleen effectief aan te pakken door een nauwe samenwerking tussen kabinet, gemeenten, politie en andere betrokken instanties waarbij plaatselijk de gemeente de regierol neemt. “De plannen liggen er. We roepen alle betrokkenen om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan”, zegt Oosenbrug.

[Bron: COC NL – Foto Hand-in-Hand: CC-torbakhopper]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?