Terug naar overzicht

Historische overwinning voor intersekse rechten in India

In Tamil Nadu heeft de regering een verordening uitgevaardigd op grond waarvan niet-noodzakelijke operaties aan geslachtskenmerken van baby’s en kinderen voortaan verboden zijn, behalve in het geval van levensbedreigende situaties. Deze verordening is een historische overwinning voor de rechten van de intersekse personen in Tamil Nadu – een deelstaat in het zuiden van India met 72 miljoen inwoners. COC en NNID feliciteren alle intersekse personen in Tamil Nadu met dit geweldige resualtaat!

Deze operaties zijn bijna overal ter wereld – ook in ons land – legaal en gebruikelijk, maar worden vaak zonder toestemming uitgevoerd en zijn daarmee een schending van mensenrechten.

De verordening luidt als volgt:

“De regering heeft na zorgvuldige overweging van alle bovenstaande punten en op basis van de adviezen van de deskundigen, die door de directeur van Medische Opleiding zijn verstrekt, besloten om geslacht veranderende operaties voor intersekse baby’s en kinderen te verbieden, met uitzondering van levensbedreigende situaties, en heeft dienovereenkomstig opdracht gegeven. De regering beslist over de levensbedreigende situatie op basis van de aanbeveling van de directeur van Medische Opleiding, die een commissie zal vormen bestaande uit:

  1. kinderchirurg/uroloog
  2. endocrinoloog
  3. maatschappelijk werker/ psycholoog/intersekse activist
  4. regeringsvertegenwoordiger die niet lager is dan de rang van Ondersecretaris.

De directeur van de Medische Opleiding ziet erop toe dat de bovengenoemde uitzonderingsclausule inzake levensbedreigende situaties niet wordt misbruikt door personen die van invloed zijn op de uitvoering van het verbod op geslacht veranderende operaties bij intersekse baby’s en kinderen.”

De achtergrond voor deze beslissing was een rechtszaak voor het Hooggerechtshof in Madras in april, gestart door een intersekse vrouw en haar man.

COC Nederland heeft Srishti Madurai  – een intersekse organisatie geleid door Gopi Shankar Madurai – ondersteund in het organiseren van een beleidsbijeenkomst met de verschillende belanghebbenden, waaronder regeringsvertegenwoordigers, om deze verordening op te stellen en te implementeren na de uitspraak van het Hooggerechtshof. Dit in nauwe samenwerking met NNID, die hen ook technisch heeft ondersteund.

De Indiase premier Narendra Modi wordt nu opgeroepen deze verordening in heel India in te voeren.

De verordening is nog niet online beschikbaar, dus deze zal hier op een later moment gedeeld worden.

[Bron: NNID met dank aan Gopi Shankar Madurai – zie foto: CC-Earlyspatz]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?