Terug naar overzicht

Treed op tegen LHBTI-vijandige lesmethode

De Onderwijsinspectie moet optreden tegen de LHBTI-vijandige lesmethode ‘Help! Ik word volwassen’ van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO). Die oproep doet COC-voorzitter Astrid Oosenbrug in het programma Nieuwsuur van 11 september.

In de lesmethode wordt jonge scholieren voorgespiegeld dat de straf voor homoseksuelen verblinding, een stenenregen en de dood zou zijn, en dat Allah homoseksualiteit zou verafschuwen. Ook transgender personen moeten het ontgelden. De boekjes stellen onder meer dat het volgens de islam niet zou zijn toegestaan dat trans personen in transitie gaan. Verder stelt de methode dat Allah ‘vrouwen die op mannen proberen te lijken’ zou vervloeken.

COC-voorzitter Astrid Oosenbrug spreekt van een ‘afschuwelijke lesmethode, waarmee jonge moslim LHBTI’s de stuipen op het lijf wordt gejaagd’. Ze vindt het onacceptabel dat scholen dergelijke LHBTI-vijandige lesmethoden gebruiken – of dat nou gebeurt met een beroep op de Islam, het Christendom of een andere overtuiging. De COC-voorzitter wil dat de Onderwijsinspectie optreedt tegen de betreffende scholen en zorgt dat de methode niet meer gebruikt wordt.

“Je zult als moslim transgender meisje of homo jongen maar op een school zitten die deze methode gebruikt, en in feite te horen krijgen dat je er niet mag zijn. Dat is afschuwelijk, onacceptabel en in strijd met de wet. Scholieren hebben recht op een school waar ze zich veilig en geaccepteerd voelen, en dat kan niet met zo’n lesmethode.”

Oosenbrug wijst er op dat scholen wettelijk verplicht zijn om te zorgen voor een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen en dat ze scholieren respect moeten bijbrengen voor LHBTI’s. De verplichting voor alle lagere- en middelbare scholen om respect bij te brengen voor LHBTI’s kwam er dankzij COC’s Roze Stembusakkoord van 2012.

Ook Döne Fil – zelf lesbisch, moslima en lange tijd betrokken bij COC’s Respect2Love voor biculturele LHBTI’s – komt bij Nieuwsuur aan het woord. Ze vindt dat scholen direct moeten stoppen met het gebruik van de lesmethode. Volgens haar zijn de lessen heel schadelijk voor jonge moslims die LHBTI zijn. Ook berust de methode volgens Fil op een verkeerde interpretatie van de Islam, die volgens haar wel degelijk ruimte biedt aan LHBTI’s.

In de Nieuwsuur-uitzending en in NRC spreken ook imams en anderen uit de Nederlandse moslimgemeenschap hun afkeuring uit over de lesmethode.

Het COC trok de afgelopen jaren ook aan de bel over orthodox-christelijke scholen die leerlingen een LHBTI-vijandig beeld voorhouden. Zo riep de organisatie onlangs op tot actie tegen het reformatorische Driestar College, waarvan een bestuurder de zogenaamde Nashville-verklaring tekende. Daarin wordt betoogd dat homoseksuele gevoelens ‘gedood’ kunnen worden. Ook tekende het COC bezwaar aan tegen een orthodox-christelijke lesmethode waarin stond dat homoseksuele gevoelens ‘gelukkig (…) bij velen weer over’ gaan.

[Bron: COC NL – Foto: Nieuwsuur-reportage]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?