Terug naar overzicht

Minister laat LHBTI-vijandige lesmethode onderzoeken

Minister Arie Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs) laat de Onderwijsinspectie onderzoek doen naar de LHBTI-vijandige lesmethode die verschillende islamitische basisscholen gebruiken. Het COC en diverse Kamerleden hadden hier op aangedrongen. COC Nedeland is positief over het besluit van Slob.

COC-voorzitter Astrid Oosenbrug riep de Onderwijsinspectie in het programma Nieuwsuur van 11 september op om in actie te komen tegen de lesmethode ‘Help! Ik word volwassen’ van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO). Ook diverse Kamerleden deden die oproep. Minister Slob liet op 12 september weten dat hij de inspectie opdracht geeft om te onderzoeken of de scholen met deze methode over de schreef gaan.

In de lesmethode wordt jonge scholieren voorgespiegeld dat de straf voor homoseksuelen verblinding, een stenenregen en de dood zou zijn, en dat Allah homoseksualiteit zou verafschuwen. Ook transgender personen moeten het ontgelden. De boekjes stellen onder meer dat het volgens de islam niet zou zijn toegestaan dat trans personen in transitie gaan. Verder stelt de methode dat Allah ‘vrouwen die op mannen proberen te lijken’ zou vervloeken.

COC-voorzitter Astrid Oosenbrug sprak in Nieuwsuur van een ‘afschuwelijke lesmethode, waarmee jonge moslim LHBTI’s de stuipen op het lijf wordt gejaagd’. Ze vindt het onacceptabel dat scholen dergelijke LHBTI-vijandige lesmethoden gebruiken – of dat nou gebeurt met een beroep op de Islam, het Christendom of een andere overtuiging. Oosenbrug eiste in de uitzending dat de Onderwijsinspectie zou optreden tegen de betreffende scholen en dat ze zou zorgen dat de methode niet meer gebruikt wordt.

“Je zult als moslim transgender meisje of homo jongen maar op een school zitten die deze methode gebruikt, en in feite te horen krijgen dat je er niet mag zijn. Dat is afschuwelijk, onacceptabel en in strijd met de wet. Scholieren hebben recht op een school waar ze zich veilig en geaccepteerd voelen, en dat kan niet met zo’n lesmethode.”

Oosenbrug wijst er op dat scholen wettelijk verplicht zijn om te zorgen voor een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen en dat ze scholieren respect moeten bijbrengen voor LHBTI’s. De verplichting voor alle lagere- en middelbare scholen om respect bij te brengen voor LHBTI’s kwam er dankzij COC’s Roze Stembusakkoord van 2012.

Ook Döne Fil – zelf lesbisch, moslima en lange tijd betrokken bij COC’s Respect2Love voor biculturele LHBTI’s – kwam bij Nieuwsuur aan het woord. Ze vindt dat scholen direct moeten stoppen met het gebruik van de lesmethode. Volgens haar zijn de lessen heel schadelijk voor jonge moslims die LHBTI zijn. Ook berust de methode volgens Fil op een verkeerde interpretatie van de Islam, die volgens haar wel degelijk ruimte biedt aan LHBTI’s. In de Nieuwsuur-uitzending en in NRC Handelsblad spraken ook anderen uit de Nederlandse moslimgemeenschap hun afkeuring uit over de lesmethode.

VVD en PvdA lieten in reactie op het item van Nieuwsuur weten dat ze artikel 23 van de Grondwet willen ‘moderniseren’. Dat artikel gaat over de vrijheid om scholen op te richten op basis van religie. VVD-woordvoerder Dennis Wiersma liet weten dat hij vindt dat de vrijheid van onderwijs ondergeschikt moet worden gemaakt aan het gelijkheidsbeginsel, dat bepaalt dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld moet worden.

[Bron: COC NL, Nieuwsuur – Foto minister Slob: Rijksoverheid.nl/Valerie Kuypers – Illustratie lespakket: ISBO]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?