Terug naar overzicht

Álle vrouwen hebben recht op veiligheid, dus ook trans vrouwen

Dat schrijven wij vandaag in een opiniestuk in Trouw, samen met WOMEN Inc., Transgender Netwerk Nederland en tal van andere vrouwen- en LHBTI-organisaties. We reageren daarmee op een transfoob opiniestuk dat vorige week in Trouw verscheen.

Álle vrouwen hebben recht op veiligheid, dus ook transvrouwen

De rechten van vrouwen komen in gevaar wanneer mensen zelf mogen bepalen of ze man of vrouw zijn, stond in een opinieartikel (Trouw, 28 januari) dat zich keert tegen aanpassing van de transgenderwet. Mannen met foute bedoelingen zouden ‘zomaar’ kunnen zeggen dat ze vrouw zijn en toegang krijgen tot publieke ruimtes die bedoeld zijn om vrouwen veiligheid te bieden. Dit gedachtegoed trekt het bestaansrecht van transpersonen in twijfel en staat verdere emancipatie van vrouwen in de weg. Terwijl het initiatief van minister voor rechtsbescherming Sander Dekker om de procedure voor geslachtsverandering eenvoudiger te maken, juist een enorme positieve bijdrage kan leveren aan het leven van transpersonen.

Laten we één ding voorop stellen: transvrouwen zijn vrouwen. De termen die dinsdag in het opinieartikel in deze krant zijn gebruikt, waaronder de term ‘trans-geïdentificeerde mannen’, bestaan niet en trekken de werkelijkheid dat transpersonen bestaan in twijfel. Terwijl iedereen invulling moet kunnen geven aan de eigen genderidentiteit.

Eenzelfde strijd

Hiervan uitgaande, is de vraag of transvrouwen toegang moeten hebben tot vrouwenkleedkamers, vrouwensport en vrouwentoiletten, beantwoord. Transvrouwen hebben recht op alles waar een cisgendervrouw, dus iemand die geboren is als vrouw en zich ook nu vrouw voelt en noemt, recht op heeft. Sommige van deze rechten voor transvrouwen moeten nog worden verworven.

Daarnaast voeren transvrouwen en cisgendervrouwen nog eenzelfde strijd met een gezamenlijk doel. Namelijk gelijke kansen voor man en vrouw.

Vrouwenemancipatie en de emancipatie van transgender personen staan elkaar dus niet in de weg. Eerder gaan ze hand in hand. Alle ondertekenaars van dit stuk zetten zich op hun eigen manier in voor de kansen van vrouwen én transpersonen en laten daarmee zien dat het één niet los staat van het ander.

Veiligheid en preventie van geweld

Waarover we ons druk zouden moeten maken als het op dit onderwerp aankomt, zijn veiligheid en de preventie van geweld. zeker ook seksueel geweld. Uit onderzoek blijkt dat ruim 43 procent van de transpersonen discriminatie meemaakt op de arbeidsmarkt, dat transpersonen zeven keer vaker dan cisgenderpersonen worden mishandeld of daarmee worden bedreigd en dat twee op de drie transpersonen wel eens suïcide overweegt. Dit gebeurt vaak omdat hun identiteit niet als een ‘ware’ identiteit wordt gezien, zoals ook in het opiniestuk van 28 januari gebeurde. Het is daarom van belang dat deze onderwerpen hoog op de agenda komen te staan en dat er maatregelen worden genomen om de veiligheid van (trans)vrouwen te garanderen. Die zijn echter van een hele andere orde dan de maatregelen die dinsdag in deze krant vermeld stonden.

Uit deze cijfers blijkt dat de emancipatie van transpersonen en dus ook vrouwen nog niet is voltooid. Juist daarom zijn we blij met het initiatief van minister Dekker om wijziging van de geslachtsregistratie eenvoudiger te maken.

Als de wet wordt gewijzigd, hoeven veel mensen niet meer te wachten tot ze werkelijk kunnen zijn wie ze zijn. Dat dit proces wordt versimpeld, is voor sommige mensen van levensbelang. Het heeft een enorme positieve impact op de kwaliteit van leven van transpersonen. Deze wetswijziging moet zo snel mogelijk worden doorgevoerd.

Sander Heithuis van WOMEN Inc. en Brand Berghouer van het Transgender Netwerk Nederland – in Trouw, 2 februari 2020

Mede ondertekend door: WOMEN Inc., Transgender Netwerk Nederland, Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit, genderplatform WO=MEN, COC Nederland, Bureau Clara Wichmann, NNID Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, platform voor feminisme De Bovengrondse en Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis

[Bron/Illustratie: Trouw]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?