Terug naar overzicht

COC blij met voorstel hogere straffen op haatmisdrijven

COC Nederland is blij met het wetsvoorstel van GroenLinks en ChristenUnie om de straffen te verhogen op haatmisdrijven met een discriminerende achtergrond. Kathalijne Buitenweg (GL) en Gert-Jan Segers (CU) dienden namens hun partijen het voorstel in op maandag 29 juni. Het COC pleit al lang voor de wetswijziging.

“Discriminerend geweld is onacceptabel. Het raakt mensen in hun lijf en hun ziel, of het nu gaat om discriminatie wegens seksuele oriëntatie, genderidentiteit, huidskleur, geslacht, geloof of een combinatie daarvan”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Het is goed dat GroenLinks en ChristenUnie dat willen onderstrepen met hogere wettelijke straffen. Dit wetsvoorstel is een belangrijk signaal.”

Het wetsvoorstel van ChristenUnie en GroenLinks maakt het mogelijk om de straf op delicten als mishandeling of vernieling met een derde te verhogen als er sprake is van een discriminerende achtergrond.

Het COC vindt het signaal dat van het wetsvoorstel uitgaat belangrijk: discriminerend geweld is onacceptabel. Ook kan het voorstel er aan bijdragen dat politie, Openbaar Ministerie en rechters de discriminerende achtergrond van delicten serieuzer nemen. Verder is een hogere straf een vorm van vergelding voor slachtoffers.

De laatste tijd kregen veel LHBTI’s te maken met geweld om hun identiteit. Zo werd een mannenpaar meerdere keren aangevallen toen ze hand in hand door Amsterdam Oost liepen. Zowel in de Amsterdamse als de Rotterdamse metro werd transgender vrouwen belaagd. Een homoseksuele man werd in Amsterdam West van zijn fiets geslagen en een andere homoseksuele man werd in Enschede bewusteloos geslagen.

Zeven op de tien LHBTI’s krijgen in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om hun identiteit. Jaarlijks doen daarvan zo’n 2000 mensen melding of aangifte. Er worden per jaar minder dan tien daders veroordeeld voor LHBTI-discriminatie, vaak tot lage straffen.

Het COC wil dat de regering meer tegen dit geweld doet. Naast hogere straffen op haatmisdrijven pleit de organisatie onder meer voor agenten die gespecialiseerd zijn in de aanpak van discriminatie, meer steun voor Roze in Blauw-politieteams en verplichte aandacht op politieacademies voor de aanpak van discriminatie. Op scholen zou meer en betere aandacht aan LHBTI-acceptatie moeten worden besteed.

GroenLinks maakte het voornemen om hogere straffen te stellen op discriminerend geweld voor het eerst bekend tijdens COC’s verkiezingsdebat in 2010. In 2018 maakten ChristenUnie en GroenLinks bekend met een eigen wetsvoorstel te komen, dat nu dus op 29 juni 2020 werd ingediend.

De meeste andere EU-lidstaten stellen al hogere straffen op delicten met een discriminerende achtergrond. De VN, de Raad van de Europese Unie, het EU-Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) en de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) roepen landen als Nederland op om dat ook te doen.

[Bron: COC NL]

Foto’s:
⦁ Kathalijne Buitenweg: CC-GroenLinks/Maarten Kools
⦁ Gert-Jan Segers: CC-ChristenUnie/Anne-Paul Roukema

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?