Terug naar overzicht

Belangenorganisaties gelukkig met schrappen geslachtsregistratie ID-kaart

COC, NNID en TNN zijn gelukkig met het kabinetsvoornemen om geslachtsregistratie te schrappen van de identiteitskaart. De belangenorganisaties hebben hier lang voor gepleit en het voornemen is onderdeel van COC’s Regenboog Stembusakkoord.

“Dit is geweldig nieuws voor mensen die dag in, dag uit problemen ondervinden van die categorie geslacht op hun identiteitsbewijs”, aldus TNN, COC en NNID in een reactie. “En het is goed nieuws voor een ieder die vindt dat het de overheid en instanties niet aangaat wat je in je ondergoed hebt.”

“Door geslachtsregistratie te schrappen van de identiteitskaart bied je een directe, concrete oplossing voor mensen die nu door het leven moeten met documenten die niet goed weergeven wie ze zijn”, aldus de belangenorganisaties. “Het biedt een oplossing aan mensen die aan loketten, in de trein of aan de grens telkens weer onnodige en indiscrete vragen krijgen over hun geslacht.”

Volgens NNID, TNN en COC is het schrappen van verplichte geslachtsregistratie onder meer van belang voor intersekse personen, voor personen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ (non-binaire personen) en voor iedereen die vindt dat het de overheid niet aangaat wat hun geslacht is. De organisaties willen dat mensen geheel vrij zijn om zonder inmenging van de overheid te bepalen of ze zich als vrouw, man, of op andere wijze willen presenteren. Circa 4 procent van de Nederlanders voelt zich niet thuis in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ en 1,1 procent is geboren met een lichaam dat niet past binnen de heersende tweedeling van man en vrouw.

Minister Van Engelshoven (Emanciptie) schrijft op 3 juli aan de Kamer dat geslachtsregistratie naar verwachting vanaf 2024 of 2025 wordt weggelaten op nieuwe identiteitskaarten.

COC, TNN en NNID vinden het ook positief dat minister Van Engelshoven bedrijven en organisaties gaat helpen bij het voorkomen van onnodige geslachtsregistratie. De minister heeft bijvoorbeeld een ‘online toolbox’ ontwikkeld met een afwegingskader en voorbeelden. Tenslotte gaan minister Van Engelshoven en minister Dekker (Rechtsbescherming) bekijken of het mogelijk is om in de toekomst in paspoorten voor een ieder die dat wil op eenvoudige wijze een ‘X’ in te vullen op de plaats van het geslacht, in plaats van een ‘m’ of ‘v’. Nu kan dat alleen via tussenkomst van de rechter.  

COC, TNN en NNID pleiten al lang voor afschaffing van verplichte geslachtsregistratie en riepen recent nog op tot het schrappen van de categorie van identiteitskaarten. Dat gebeurde onder meer met een actie tijdens Pride Amsterdam 2017 en met een open brief aan de regering in NRC Handelsblad. De belofte om geslachtsregistratie te schrappen werd opgenomen in COC’s Regenboog Stembusakkoord en als gevolg daarvan in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

[Bron: COC NL – Foto: COC NL-Philip Tijsma]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?