Terug naar overzicht

Theoloog des Vaderlands: 'Kerken erken leed dat LHBTI+'s is aangedaan'

Theoloog des Vaderlands Samuel Lee roept kerken op het leed te erkennen dat zij homoseksuelen hebben aangedaan, en daarvoor vergeving te vragen. “Waar christenen mensen pijn doen, zie ik geen liefde van God”, aldus Lee. Lee is docent aan de Vrije Universiteit en pastor in een Pinksterkerk in Amsterdam-Zuidoost.

“Een belangrijk en moedig geluid, juist van iemand met een achtergrond in de Pinksterkerk”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Ik hoop dat vele religieuze voorgangers deze liefdevolle en barmhartige boodschap zullen overnemen.”

Dit is een persoonlijke hartenkreet. Ik spreek niet namens een kerk of een organisatie. Ik wil slechts als Theoloog des Vaderlands, mijn solidariteit uiten met iedereen, ook met lhtbi+-mensen.

“Onvoorwaardelijke liefde van God is voor mij het fundament van geloof”, schrijft Lee op zijn weblog. “Die onvoorwaardelijke liefde klinkt vaak in kerkelijke woorden, maar de daden kloppen niet altijd hiermee, bijvoorbeeld als het gaat over homoseksualiteit en genderidentiteit. Er klinken dan voorwaarden of veroordelingen of men bezigt kreten als: “we houden van zondaren, maar we haten de zonde”. Als ik de concrete verhalen die ik het afgelopen jaar heb ik gehoord en de pijn van deze mensen tot mij laat doordringen, denk ik: Waar is het “houden van” hier? Wie zijn wij om anderen zondaren te noemen? Alsof we zelf zo heilig zijn.”

Wijzend op verbaal en fysiek geweld buiten de kerk tegen LHBTI+ mensen stelt Lee: “Een kerkelijke boodschap die leidt tot depressie en suïcide, en kinderen en jongeren die worstelen met hun geaardheid doodsbang maakt, is ook gewelddadig.”

[Bron: COC NL – Foto: VU-YouTube]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?