Terug naar overzicht

Tweede Kamer investeert in kwetsbare LHBTI’s en veiligheid

De Tweede Kamer trekt extra geld uit om kwetsbare LHBTI’s te steunen en veiligheid te bevorderen. Dat bleek op dinsdag 8 december bij de stemming over de begrotingen van VWS en OCW. Het COC had op de investering aangedrongen.

Het COC vroeg de Kamer eind oktober om LHBTI’s te steunen die kwetsbaar zijn omdat ze te maken hebben met meerdere vormen van discriminatie (intersectionaliteit). Het gaat bijvoorbeeld om bepaalde oudere LHBTI’s en LHBTI’s met een beperking. De Tweede Kamer stemde op 8 december voor twee voorstellen met die strekking.

Roze ouderen’

Zo nam de Kamer een voorstel aan van D66-Kamerlid Vera Bergkamp om steun te geven aan ‘roze’ ouderen. Afgezien van de SGP stemden alle fracties vóór dit plan.

Dankzij de steun kan onder meer het Roze 50+ ambassadeursproject voor roze ouderen worden voortgezet. Ruim 100 enthousiaste Roze 50+ ambassadeurs komen op voor oudere LHBTI’s. Ze organiseren activiteiten, zorgen voor ontmoeting en zichtbaarheid, doen aan belangenbehartiging bij lokale overheden en werken aan verbeteringen voor LHBTI’s in bijvoorbeeld zorginstellingen. De Stichting Roze 50+ van ANBO en COC ondersteunt de ambassadeurs.

De inzet van de Roze 50+ ambassadeurs is belangrijk omdat een deel van de roze ouderen te maken krijgt met eenzaamheid of een gebrekkig mantelzorgnetwerk, bijvoorbeeld omdat ze geen kinderen hebben. Ook krijgen oudere LHBTI’s soms te maken met negatieve reacties in zorginstellingen en heeft het personeel in die instellingen vaak geen oog voor hun positie.

Zonder Stempel

De Kamer stemde op 8 december ook voor een voorstel van de Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Antoinette Laan-Geselschap (VVD) om steun te geven aan LHBTI’s met een beperking. Ook voor dit voorstel was steun van alle Kamerfracties behalve de SGP.

Deelnemers aan de Landelijke Ontmoetingsdag van Zonder Stempel in Utrecht 2017Geert van Tol Fotografie voor COC NL

Dankzij het voorstel kan het Zonder Stempel-project van LFB, Vilans en COC worden voortgezet. Het project ondersteunt LHBTI’s met een beperking en vraagt aandacht voor de groep, waardoor mensen er niet meer alleen voor staan. Zonder Stempel zorgt bijvoorbeeld voor ontmoetings-cafés en de landelijke Zonder Stempel Dag, waar LHBTI’s met een beperking elkaar kunnen ontmoeten. Ook ondersteunt Zonder Stempel ambassadeurskoppels, bestaande uit een persoon mét en een persoon zonder beperking, die de belangen van LHBTI’s met een beperking behartigen in bijvoorbeeld zorginstellingen.

Er zijn in Nederland circa 100.000 LHBTI’s met een beperking. Voor deze groep is het vaak lastig om voor hun gevoelens uit te komen. Daarnaast zitten ze vaak in een instelling waarbinnen weinig of geen rekening wordt gehouden met deze gevoelens. Begeleiders weten zich vaak niet goed raad met cliënten die LHBTI zijn. Zonder Stempel brengt daar verandering in.

Veiligheid

De Kamer stemde op 8 december tenslotte voor een voorstel van D66-er Vera Bergkamp om extra geld vrij te maken voor de aanpak van anti-LHBTI geweld door gemeenten. Alleen de PVV en de SGP stemden tegen dit voorstel.

Het COC pleit al lang voor meer maatregelen en geld om discriminatie en geweld tegen LHBTI’s en andere groepen aan te pakken. In Nederland krijgen ongeveer zeven op de tien LHBTI’s in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld om wie ze zijn. Jaarlijks worden er minder dan tien daders van LHBTI-discriminatie door de rechter veroordeeld.

Het COC is Vera Bergkamp, Corinne Ellemeet en Antoinette Laan-Geselschap bijzonder erkentelijk voor hun steun, evenals de Kamerfracties die voor hun voorstellen stemden.

[Bron: COC NL – Foto bovenaan: Bezoekers van de Landelijke Roze Ouderendag bij Senior Pride – foto Geert van Tol Fotografie voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?