Terug naar overzicht

Onderzoek: transitieverlof is noodzakelijk en wenselijk

Een regeling voor transitieverlof is noodzakelijk en wenselijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van het SEOR naar de positie van trans personen op de arbeidsmarkt. Transgender Netwerk Nederland (TNN) pleit al vele jaren voor een wettelijk transitieverlof en het COC sluit zich daar bij aan.

Na vele gesprekken van TNN met ministeries en Tweede Kamerleden over het onderwerp ligt er nu dit onderzoek dat weinig twijfel laat over het belang van een wettelijk transitieverlof.

Transitieverlof maakt het voor trans personen mogelijk hun medische transitie te doorlopen zonder dat zij zich ziek hoeven te melden. Ook zou hun inkomen gewoon behouden blijven en hoeft de werkgever, net als bij zwangerschapsverlof, geen extra kosten te maken. Het kan zo ook eventuele bezwaren wegnemen voor het aannemen van een transgender werknemer of voor het verlengen van een contract.

Het onderzoek van SEOR, onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit, naar maatregelen om de arbeidsmarktpositie van trans personen te verbeteren werd op 5 februari naar de Tweede Kamer gestuurd. Het parlement had eerder, op aandringen van TNN, per motie aan het kabinet om dit onderzoek gevraagd. Aanleiding was de groeiende druk om discriminatie van trans personen op de arbeidsmarkt te bestrijden.

Collectieve regeling

De uitkomsten van het onderzoek zijn over het transitieverlof heel helder: als collectieve regeling is het transitieverlof wenselijk en noodzakelijk. Het kan de achterstandspositie van trans personen op de arbeidsmarkt verkleinen. Tegelijkertijd is er meer nodig om alle maatschappelijke vooroordelen over transgender werknemers weg te nemen. Daarover zijn de onderzoekers ook duidelijk. Meer voorlichting en informatie voor werkgevers en collega’s, en meer ondersteuning en informatie voor transgender werknemers en werkzoekenden worden ook genoemd als maatregelen om de positie van trans personen op de werkvloer en de arbeidsmarkt te verbeteren.

TNN is blij met deze duidelijke uitkomsten en met de uitkomst van COC’s Regenboogdebat. Daar spraken alle deelnemende partijen zich uit vóór een wettelijk transitieverlof. Niets staat een goede wettelijke regeling van transitieverlof nu nog in de weg.

Meer nodig

TNN is ook positief over de andere maatregelen die het SEOR voorstelt om te komen tot verbetering van de positie van transgender personen op de werkvloer, en het COC sluit zich daarbij aan. TNN werkt sinds 2011 aan ondersteuning van transgender personen op de arbeidsmarkt. Het SEOR-onderzoek bevestigt de noodzaak om deze ondersteuning in stand te houden en uit te breiden.

‘Voorlichting bij werkgevers of een publiekscampagne juichen we toe, maar dat vraagt wel om een actieve houding en samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, vakbonden en belangenorganisaties. Het moet geen éénrichtingsverkeer zijn”, aldus TNN-voorzitter Brand Berghouwer in een reactie.

Een kabinetsreactie op het onderzoek ligt er nog niet. Daarvoor is het wachten op een nieuw kabinet. De voortekenen zijn nu in elk geval positief. In maart zullen politieke partijen naar verwachting een Regenboogstembusakkoord tekenen waarin ook het transitieverlof wordt opgenomen.

Foto: Genderphotos Vice – Creative Commons