Terug naar overzicht

Oranje Fonds kent 100 duizend euro toe voor versterking biculturele LHBTI-gemeenschap

Het Oranje Fonds kent 100 duizend euro toe voor versterking van de biculturele LHBTI-gemeenschap in Nederland. Het COC is het Oranje Fonds bijzonder erkentelijk voor deze bijdrage.

Met de ondersteuning van het Oranje Fonds gaat het COC organisaties en initiatieven van biculturele LHBTI’s ondersteunen en versterken. Daarbij staan de kracht en de wensen van die organisaties en initiatieven zélf voorop, want zij kennen de behoeften en uitdagingen van hun doelgroep. Het aantal initiatieven voor biculturele LHBTI’s in Nederland groeide de afgelopen jaren gestaag. Beoogd wordt om vanuit samenwerking circa tien van deze initiatieven te ondersteunen en faciliteren in hun groei.

Daarbij gaat het onder meer om het creëren van meer ontmoetingsmogelijkheden en events, zodat biculturele LHBTI’s er niet alleen voor staan en sterker in hun schoenen staan. Voortrekkers, rolmodellen en ambassadeurs uit de gemeenschap krijgen coaching, advies en ondersteuning aangeboden, zodat ze hun rol en de community verder kunnen versterken.  

Daarnaast is het doel om de gemeenschap als geheel te versterken, door onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende initiatieven te bevorderen en te faciliteren, kennis en netwerk beschikbaar te stellen en gezamenlijk op te trekken. Verder is er ook expliciete aandacht voor het thema diversiteit en inclusie binnen de LHBTI gemeenschap.

Biculturele LHBTI’s hebben in de witte Nederlandse maatschappij regelmatig te maken met negatieve beeldvorming, vooroordelen en racisme. Een deel van hen ervaart afstand tot de ‘traditionele’ LHBTI-gemeenschap. Ook kan het voor hen moeilijk zijn om in hun eigen omgeving te spreken over seksualiteit en gender, wat regelmatig leidt tot schaamte, dubbele loyaliteitsgevoelens of een dubbelleven. Doel van het project dat het Oranje Fonds ondersteunt, is om deze situatie te verbeteren. Het gaat om een project van twee jaar (2021-2022). Respect2Love, de biculturele LHBTI-gemeenschap van het COC, is één van de partijen die een bijdrage aan het project levert.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het
beschermpaar van het Oranje Fonds.

[Bron: COC – Foto: Aanwezigen bij een Respect2Love-bijeenkomst in de Shakespeare Club van COC Amsterdam – foto Anja Robertus]