Terug naar overzicht

Vijf politieke partijen op Curaçao voor openstelling huwelijk

WILLEMSTAD —  Uit een onlangs gehouden enquête blijkt dat vijf politieke partijen op Curaçao voorstander zijn van de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Daarnaast zijn drie partijen er voorstander van om op zijn minst een alternatief te vinden in de vorm van het geregistreerd partnerschap.

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door de organisaties Igualdat Kòrsou, Foko, Curaçao Gay Pro en Human Rights Caribbean, blijken de partijen DP, KEM, Kumun, PIN en Vishon voor openstelling van het huwelijk zijn. MAN, PAR, PS en PNP geven aan bereid te zijn een alternatief te zoeken in de vorm van een geregistreerd partnerschap. De overige politieke partijen die op 19 maart deelnemen aan de verkiezingen op Curaçao van zijn tegen beide voorstellen.
 
De onderzoeksresultaten zijn op 4 maart officieel bekendgemaakt. Dat gebeurt in een historische week, aangezien op Aruba op maandag 1 maart met een meerderheid van zeventien tegen vier stemmen, een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek van Aruba is aangenomen. Hiermee wordt een groot aantal belangrijke aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek van kracht, waaronder geregistreerd partnerschap voor LGBTQ-koppels.

Het onderzoek moet volgens de initiatiefnemers gezien worden als een stemwijzer voor de LGBTQ-gemeenschap (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer) op Curaçao en hen een beter idee geven over het gedachtegoed van partijen die deelnemen aan de verkiezingen.

Voor de LGBTQ-gemeenschap zijn de onderzoeksresultaten een enorm positieve ontwikkeling. Vier jaar geleden bleek volgens de onderzoekers dat er onder de politieke partijen nog geen animo was om het burgerlijk huwelijk open te stellen voor paren van hetzelfde geslacht.

Het is volgens de betrokken organisaties op Curaçao een historische mijlpaal dat nu negen lokale politieke partijen voorstander zijn van gelijke rechten voor paren van hetzelfde geslacht. Dat is een meerderheid van de 15 partijen die aan de verkiezingen op Curaçao van 19 maart deelnemen. 

Een vonnis van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gaf Curaçao al in 2015 de opdracht om dit soort zaken wettelijk te regelen. Curaçao is dus al 6 jaar in gebreke voor het internationaal recht, zo stellen de vier organisaties die de enquête hebben gehouden.

De vier organisaties – Igualdat Kòrsou, Foko, Curaçao Gay Pro en Human Rights Caribbean –

vinden de realisatie van het geregistreerd partnerschap een stap in de goede richting, al is er bij het openstellen van het burgerlijk huwelijk pas echt sprake van gelijkheid.

COC Nederland werkt samen met diverse LHBTI-organisaties op Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

FOTO: www.curacaopride.com