Terug naar overzicht

Goede kansen voor Regenboogakkoord in de nieuwe Kamer

Er is veel te zeggen over de verkiezingsuitslag en er zijn winnaars en verliezers. Wat vaststaat is dat er in de nieuwe Kamer goede kansen liggen voor uitvoering van COC’s Regenboogakkoord. Het Nederlandse parlement krijgt bovendien voor het eerst een transgender Kamerlid.

De afspraken uit COC’s Regenboog Stembusakkoord kunnen rekenen op zeer brede steun in de nieuwe Kamer: in totaal 110 van de in totaal 150 Kamerleden steunen het akkoord (op grond van de prognose op 18 maart in de middag). Het wordt onderschreven door VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, Volt en BIJ1. COC gaat zich de komende tijd inzetten voor verankering van de beloften uit het Regenboogakkoord in het regeerakkoord van een nieuw kabinet.

Met de verkiezing van Lisa van Ginneken (D66) krijgt Nederland voor het eerst in de geschiedenis een Kamerlid dat ook openlijk transgender persoon is. TNN en COC feliciteren Lisa van harte met deze historische overwinning!

De nieuwe Kamer zal naar verwachting in totaal elf openlijke LHBTI-personen kennen (ca. 7%): Mark Harbers, Thom van Campen, Jeroen van Wijngaarden, Jacqueline van den Hil (allen VVD), Rob Jetten, Vera Bergkamp, Raoul Boucke, Sidney Smeets, Lisa van Ginneken, Alexander Hammelburg (allen D66) en Henk Nijboer (PvdA). Nog eens tien nieuwgekozen Kamerleden profileren zich op COC’s verkiezingswebsite Rainbowvote expliciet als bondgenoot van de regenbooggemeenschap.

De openlijke lesbische Kajsa Ollongren (D66, demissionair vicepremier) gaat samen met Annemarie Jorritsma (VVD) als verkenner de mogelijkheden voor een nieuw kabinet onderzoeken.

Nevin Özütok  (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) zijn niet herkozen in de nieuwe Kamer. Samen met Vera Bergkamp zorgden zij voor een wettelijk verbod op discriminatie van transgender- en intersekse personen en voor een voorstel tot verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet. COC dankt hen hartelijk voor hun jarenlange inzet! Ook oud-activist Henk Krol keert niet terug in de Kamer.

Tot de afspraken uit COC’s Regenboogakkoord, die nu kunnen rekenen op brede steun in de Kamer, behoren tal van concrete maatregelen tegen discriminerend geweld en voor LHBTI-acceptatie op school. Ook is er wettelijk transitieverlof voor transgenderpersonen toegezegd, een verbod op zogenaamde ‘LHBTI-genezing’, een verbod op niet-vrijwillige en niet medisch noodzakelijke behandelingen van intersekse kinderen en de mogelijkheid voor een ieder om zonder tussenkomst van de rechter een X in plaats van M of V in het paspoort en andere officiële documenten te laten plaatsen.

Verankering van LHBTI-rechten in de Grondwet kan rekenen op nog bredere steun in de nieuwe Kamer. Naar verwachting steunen 117 van de 150 nieuwe Kamerleden dit voorstel. Ook ChristenUnie en DENK staan achter dit voorstel. Van groot belang, want voor de tweede behandeling is een twee derde meerderheid vereist.

Een meerouderschapswet kan in de nieuwe Kamer rekenen op  een meerderheid van ongeveer 95 stemmen. Het CDA steunt die afspraak uit het Regenboogakkoord niet, maar heeft ook laten dat haar bezwaren niet ‘in steen gebeiteld’ zijn.

Voor een wettelijke acceptatieplicht voor scholen zijn in de nieuwe Kamer naar verwachting tenminste 91 stemmen. Met zo’n acceptatieplicht kan het bijzonder onderwijs geen leerlingen meer weigeren om wie ze zijn.

De ondertekenaars van COC’s Regenboogakkoord beloven ook een einde aan het afwijzen van LHBTI-asielzoekers op basis van ondeugdelijke stereotypen, zoals het ontbreken van ‘processen van bewustwording en zelfacceptatie’. Voor andere verbeteringen van het LHBTI-asielbeleid liggen er mogelijk geringere kansen in de nieuwe partijen, gezien de standpunten hierover van VVD, PVV, Forum en JA21, die bij de verkiezingen zetelwinst boekten.

[Bron: COC]