Terug naar overzicht

Belangenorganisaties willen dat nieuw kabinet discriminerend geweld aanpakt

Pak discriminerend geweld aan! Die oproep doen negen belangenorganisaties*, waaronder COC Nederland, op 2 juni in een brief aan informateur Mariëtte Hamer. Ze willen hierover met de informateur in gesprek.

De belangenorganisaties pleiten onder meer voor hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld, gespecialiseerde discriminatierechercheurs en meer geld en tijd voor diversiteitsnetwerken bij de politie. Ook willen ze meer aandacht voor intersectionaliteit: mensen die te maken hebben met discriminatie wegens een combinatie van non-discriminatiegronden.

De negen organisaties vertegenwoordigen onder meer Marokkaanse-, Turkse- en Joodse Nederlanders, mensen met een beperking of chronische ziekte, vrouwen en lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse personen. 

Om geweld te voorkómen vinden de organisaties dat er op school meer en betere aandacht moet komen voor diversiteit, inclusie en non-discriminatie.

Het is volgens de belangenorganisaties een van dé maatschappelijke thema’s van dit moment: gediscrimineerd worden om je huidskleur, herkomst, geloof, handicap, geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken, een andere grond of een stapeling van gronden.

Maar hoewel er per jaar zo’n 10 duizend keer melding of aangifte van discriminatie wordt gedaan, worden er maar zo’n vijftig daders veroordeeld. De organisaties vinden dat onacceptabel.

Ze schrijven aan de informateur dat anti-zwart racisme in Nederland nog altijd aan de orde van de dag is. Nederland behoort tot de Europese landen waar moslims de meeste discriminatie ervaren. Mensen die herkenbaar zijn als Joodse Nederlander, bijvoorbeeld omdat ze een keppel dragen, worden regelmatig uitgescholden en bedreigd.

Tal van LHBTI personen krijgen te maken met discriminatie en geweld om hun identiteit: van mannen die herhaaldelijk worden aangevallen omdat ze hand in hand lopen en trans vrouwen die in de metro van Rotterdam en Amsterdam worden belaagd tot intersekse personen waarvan bijna twee derde het afgelopen jaar te maken kreeg met discriminatie. Vrouwen krijgen te vaak te maken met gendergerelateerd geweld en discriminatie.

Volgens de organisaties is er, naast strafrechtelijke maatregelen, nog veel meer nodig om discriminatie aan te pakken. Ook vragen specifieke discriminatievormen vaak om specifieke maatregelen. Het COC pleit bijvoorbeeld voor een snelle invoering van het Regenboog Stembusakkoord

*De organisaties die de brief ondertekenen zijn Bi+ Nederland, CIDI, COC Nederland, Ieder(in), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Nederlands Netwerk voor seksediversiteit NNID, Samenweringsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), Transgender Netwerk Nederland en WOMEN Inc.