Terug naar overzicht

Steun het verbod op ‘LHBTI-genezing’

Onlangs presenteerden zes politieke partijen een voorstel om zogenaamde ‘LHBTI-genezing’ te verbieden. Wij zijn blij met zo’n verbod. Jij kunt het voorstel voor een verbod steunen door vóór 28 maart een brief in te sturen. Hieronder lees je hoe, en vind je een voorbeeldbrief.

Op 14 februari presenteerden D66, VVD, PvdA, GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren een wetsvoorstel om zogenaamde LHBTI-genezing – ofwel: conversiehandelingen – te verbieden. Samen met organisaties van gelovige LHBTI personen, zoals LKP en Maruf, pleiten wij al lang voor zo’n verbod. We zijn blij dat de zes partijen nu met een voorstel komen en steunen het voorstel met een brief.

Want zoals onze voorzitter Astrid Oosenbrug zegt: “jezelf zijn is geen ziekte, laat niemand je ooit wijsmaken dat je daarvan ‘genezen’ moet worden. LHBTI-genezing is een fabeltje, mensen gaan er aan kapot. Je bent goed zoals je bent.”

Er zijn in Nederland zeker vijftien aanbieders van conversiehandelingen. Volgens buitenlands onderzoek krijgt 3 tot 5 procent van de LHBTI-gemeenschap er mee te maken. Er is geen enkel deugdelijk onderzoek waaruit blijkt dat je met zogenaamde ‘conversiehandelingen’ iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit kunt veranderen. Wel blijkt uit onderzoek steeds weer hoeveel schade deze kwakzalverij aanricht, van jarenlange depressies tot zelfmoordgedachten.

Een petitie voor een verbod van activist Jacques Zonne werd in korte tijd ruim 5000 keer getekend.

Stuur zelf een brief en steun het verbod!

Vind jij ook dat er een verbod op conversiehandelingen moet komen? Je kunt het verbod steunen met een brief. De zes partijen organiseren de komende weken een internetconsultatie om te horen wat mensen van het voorstel vinden. Je kunt je brief HIER uploaden; HIER vind je meer informatie. Stuur je brief vóór 28 maart, want dan sluit de consultatie.

Je kunt natuurlijk precies schrijven wat je zelf wilt. Ter inspiratie vind je hieronder een voorbeeldbrief. Daarin noemen we ook enkele voorbeelden van punten die nog beter kunnen.

VOORBEELDBRIEF

Beste initiatiefnemers,

Wat goed dat jullie een wetsvoorstel indienen om zogenaamde ‘LHBTI-genezing’ – oftewel: conversiehandelingen – te verbieden. Ik spreek hierbij mijn steun uit voor zo’n verbod.

Ik vind het vreselijk dat dit soort kwakzalverij in Nederland nog steeds voorkomt. Jezelf zijn is geen ziekte, je bent goed zoals je bent.

‘LHBTI-genezing’ is een fabeltje. Er is natuurlijk geen enkel deugdelijk onderzoek waaruit blijkt dat je met zogenaamde conversiehandelingen iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit kunt veranderen. Wel blijkt uit onderzoek steeds weer hoeveel schade conversiehandelingen aanrichten, van jarenlange depressies tot zelfmoordgedachten.

Ik ben voor een zo breed mogelijk verbod dat slachtoffers daadwerkelijk en blijvend beschermt. Ik hoop dat jullie het voorstel daarom nog verder willen uitbreiden. Bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat het ook zonder voorwaarden geldt voor conversiehandelingen jegens slachtoffers van 18 jaar en ouder. En door te zorgen voor een langere verjaringstermijn dan 6 jaar, zodat slachtoffers die begrijpelijkerwijs lang doen over de verwerking van wat hen is aangedaan, ook nog een beroep  op het verbod kunnen doen.

Hartelijk bedankt voor jullie inzet voor een einde aan ‘LHBTI genezing’!

Met vriendelijke groet,

COC NL – Foto: SPLC