Terug naar overzicht

Regionale COC’s sluiten negentig lokale stembusakkoorden

Regionale COC verenigingen in heel Nederland sloten in de periode rond de gemeenteraadsverkiezingen maar liefst negentig lokale stembusakkoorden. De regionale COC’s maken daarin afspraken met lokale politieke partijen over gemeentelijk LHBTI beleid.

In de akkoorden beloven politieke partijen aan het COC om zich de komende jaren in te zetten voor een diverse en inclusieve gemeente waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie, geslachtskenmerken, huidskleur, achtergrond of welke grond dan ook.

Zo zijn er concrete afspraken gemaakt over de aanpak van discriminerend geweld, het bevorderen van acceptatie op school en het aanpakken van intersectionele discriminatie (waarbij het gaat om een combinatie van non-discriminatiegronden, bijvoorbeeld huidskleur en genderidentiteit).Ook beloven partijen zich in te zetten voor bijvoorbeeld LHBTI-asielzoekers, mensen met een migratieachtergrond, roze ouderen, dak- en thuisloze LHBTI personen en mensen met een beperking. Verder is er aandacht voor onder meer zichtbaarheid van de regenbooggemeenschap, bijvoorbeeld met LHBTI-evenementen.

Absolute koploper is COC Midden-Nederland, dat uiteindelijk in 35 gemeenten een  Regenboogakkoord sloot. Zij worden gevolgd door COC Groningen-Drenthe (akkoorden in 11 gemeenten), COC Limburg (9 gemeenten), COC Rotterdam (8 gemeenten) en COC Haaglanden (6 gemeenten). In totaal sloten zeventien van de twintig regionale COC verenigingen gemeentelijke stembusakkoorden. Een geweldige prestatie die te danken is aan de onvermoeibare inzet van tientallen enthousiaste COC-vrijwilligers.

De Regenboogakkoorden werden gesloten in grotere steden als Utrecht, Rotterdam, Groningen, Den Haag, Maastricht, Amsterdam, Arnhem, Nijmegen, Zwolle en Eindhoven. Ook in tal val kleinere gemeenten tekenden politieke partijen een stembusakkoord met het regionale COC, van Bunschoten tot Landgraaf en van Krimpen aan den IJssel en Oldambt tot Pijnacker-Nootdorp.

De regionale COC verenigingen gaan de komende jaren toezien op een goede uitvoering van de akkoorden door politieke partijen.

Meer lezen over de activiteiten van de regionale COC verenigingen? Een overzicht van hun websites vind je onderaan DEZE pagina.

Rond de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 sloot COC Nederland een nationaal Regenboogakkoord met tien politieke partijen. Het eerste stembusakkoord sloot het COC in 2012.

Bron: COC Nederland & regionale COC verenigingen – Illustratie: COC Midden-Nederland sloot Regenboogakkoorden in 35 gemeenten, waaronder hier in Veenendaal (foto COC Midden-Nederland)