Terug naar overzicht

‘Bied adoptiekinderen uit VS kans op een gezin in Nederland’ 

Bied ook adoptiekinderen uit VS de kans op een gezin in Nederland. Met die oproep reageren COC Nederland en Meer dan Gewenst op het besluit van minister Weerwind (Rechtsbescherming) om de adoptierelatie met de VS te verbreken.  

In een brief aan de Tweede Kamer van 2 november kondigt minister Weerwind aan de adoptierelatie met de Verenigde Staten en zeven andere landen te verbreken.     

‘Kinderen dreigen nu achter te blijven in tijdelijke Amerikaanse pleegzorg terwijl ze in Nederland een liefhebbend thuis zouden kunnen krijgen’, aldus COC en de organisatie voor regenbooggezinnen Meer dan Gewenst. ‘Dat is betreurenswaardig en onwenselijk.’ 

Doel van de herziening door Nederland van het interlandelijk adoptiebeleid is om het risico op misstanden te verkleinen. Misstanden hebben in het verleden geleid tot leed bij geadopteerde kinderen en vaak ook bij hun biologische- en adoptieouders. COC en Meer dan Gewenst steunen de doelstelling om misstanden te voorkomen van harte.  

Geen misstanden 

Misstanden zijn volgens de Nederlandse regering in de Verenigde Staten echter ‘niet aangetroffen’. De adoptieprocedure vanuit de VS  voldoet volgens de regering ‘aan de standaarden die je mag verwachten van een Westers land.’ 

Bezwaar van de Nederlandse regering tegen adoptie uit de VS, is dat men vindt dat kinderen in de VS zelf zouden moeten worden opgevangen. In praktijk blijken de VS daar echter niet toe in staat, en er is geen reden om te aan te nemen dat wijziging van het Nederlands adoptiebeleid daar verandering in zal brengen.  

Mede daarom kozen Amerikaanse biologische moeders de afgelopen jaren vaak bewust voor beschikbare ouders in Nederland, waaronder mannenstellen. Voor deze kinderen was er bovendien de mogelijkheid om in contact te blijven met hun biologische moeder.  

Consequentie van de adoptiestop vanuit de VS is dat veel Amerikaanse kinderen nu terechtkomen in de overvolle, tijdelijke Amerikaanse pleegzorg, in plaats van bij een liefdevol gezin in bijvoorbeeld Nederland. Ook de Nederlandse regering beschouwt tijdelijke pleegzorg overigens niet als passende opvang. 

Onderdeel van de herziening van de adoptieprocedure is verder dat er één centrale bemiddelingsorganisatie komt, onder verscherpt toezicht van de overheid. Die organisatie zal worden vormgegeven door adoptieorganisatie Wereldkinderen. Wereldkinderen plaatste in het verleden vrijwel nooit adoptiekinderen bij beschikbare paren van gelijk geslacht. Meer dan Gewenst en COC vragen minister Weerwind om te zorgen dat de nieuwe bemiddelingsorganisatie dat wel zal doen.  

De Verenigde Staten behoren tot de weinige landen die adoptiekinderen plaatsen bij beschikbare ouderparen van gelijk geslacht. Ook Zuid-Afrika en Portugal doen dat. Adoptie uit Zuid-Afrika blijft in het nieuwe adoptiebeleid mogelijk. Over adoptie uit Portugal wordt in een later stadium besloten. 

Bron COC Nederland – Foto: Ketut Subiyanto – Pexels