Terug naar overzicht

Kamer wil maatregelen tegen intersectionele discriminatie

De Tweede Kamer wil maatregelen tegen intersectionele vormen van discriminatie, bijvoorbeeld omdat mensen zwart en transgender zijn. De Kamer stemde op 24 januari voor een motie met die strekking van Songül Mutluer (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks). COC had hier met collega-organisaties op aangedrongen.

Een combinatie, of intersectie, van twee of meer discriminatievormen kan mensen kwetsbaar maken. Bijvoorbeeld omdat ze lesbisch en asielzoeker zijn, zwart en transgender, homoseksueel en moslim of bi+ met een beperking. Voor intersectionele vormen van discriminatie is in het publieke debat en de wetenschap de laatste jaren terecht steeds meer aandacht. De Rijksoverheid deed echter nog maar weinig onderzoek, zeker waar het gaat om intersectionele discriminatie in de LHBTI+ gemeenschap. Ook worden er weinig gerichte maatregelen genomen.

Daarom vroegen COC Nederland, Bi+ Nederland, TNN, NNID en NOA de Kamer in november in een gezamenlijke brief om concrete maatregelen en meer onderzoek.

In de motie van PvdA en GroenLinks die op 24 januari werd aangenomen, vraagt de Kamer om nader onderzoek naar intersectionele discriminatie. Daarbij moet worden voortgebouwd op bestaande (wetenschappelijke) kennis. Ook wil de Kamer oplossingsrichtingen. De regering zou nog dit jaar met voorstellen moeten komen.

Vóór de motie van PvdA en GroenLinks stemden D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, DENK, Volt, Den Haan, Gündoğan en de BoerBurgerBeweging. Tegen stemden VVD, PVV, Forum, JA21, SGP en Van Haga. Andere fracties waren afwezig bij de stemming.

Het COC en de andere belangenorganisaties pleiten onder meer voor meer aandacht en sensitiviteit voor de aanpak van intersectionele discriminatie bij politie en justitie. Ook is er volgens de belangenorganisaties meer aandacht nodig voor diversiteit en inclusie in het onderwijs, is er steun nodig voor initiatieven uit groepen die zelf te maken hebben met intersectionele discriminatie en is het bevorderen van expertise over dit onderwerp bij professionals van belang (antidiscriminatievoorzieningen, slachtofferhulp, jeugdzorg, ggz, etc.).

Bron: COC – Beeld: Deelnemers aan een conferentie over empowerment voor biculturele LHBTI+ personen – foto Osman Sarikaya voor COC Nederland