Terug naar overzicht

‘Verbeter toegang tot hiv-preventiepil PrEP’

Verbeter de toegang tot PrEP. Die oproep doen Aidsfonds en COC aan de Tweede Kamer en minister Kuipers (VWS) in reactie op de steeds lange wachtlijsten voor de hiv-preventiepil. De Kamer spreekt hierover op donderdag 16 februari met de minister.

Minister Kuipers schreef op 13 februari aan de Kamer dat er de komende tijd geen extra toegang komt tot de hiv-preventiepil PrEP. Pas deze zomer neemt hij een besluit over de PrEP-zorg voor na medio 2024. De minister biedt geen oplossing voor de meer dan 3.000 mensen die nu op de wachtlijst staan voor PrEP.

Aidsfonds en COC vinden dat onbegrijpelijk. De minister erkent in zijn brief aan de Kamer dat mensen die op de wachtlijst staan intussen hiv oplopen. Ook benoemt hij het belang dat mensen die PrEP gebruiken zich regelmatig laten onderzoeken: dat stimuleert correct gebruik en voorkomt resistentie. Verder stelt hij vast dat de toegang tot PrEP-zorg nu te beperkt is. Toch doet de minister niets om de toegang tot PrEP op korte termijn te verbeteren. En dat is volgens de organisaties onbegrijpelijk met ruim 3000 mensen op de wachtlijsten voor PrEP.

Het is onbegrijpelijk dat een middel dat veilig en effectief is en zorgkosten bespaart niet voldoende wordt ingezet,” aldus Aidsfonds en COC. “PrEP is één van de onmisbare middelen om verspreiding van het hiv definitief te stoppen. Meer mensen toegang geven tot PrEP brengt het einde van de hiv-epidemie dichterbij. Ook gezien de stijgende zorgkosten is dat niet onbelangrijk. De toegang tot PrEP verruimen is bovendien kostenbesparend, je voorkomt ermee dat mensen levenslang behandeld moeten worden. PrEP zorg nu niet uitbreiden is een enorme misser.

Wachtlijsten voor PrEP

De hiv preventiepil PrEP is in Nederland nu maar mondjesmaat beschikbaar. De Gezondheidsraad adviseerde in 2018 om rekening te houden met maximaal 11.000 potentiële gebruikers. Tot nu toe krijgen maar 8500 mensen de PrEP-pil en de zorg die daarbij hoort via de GGD’en. Het gaat om een proefproject gefinancierd door de overheid dat loopt tot medio 2024. Deze capaciteit is ruim onvoldoende gebleken. Inmiddels staan er volgens het RIVM meer dan 3000 mensen op de wachtlijsten. Het alternatief – PrEP via de huisarts – is in de praktijk meestal niet beschikbaar omdat veel huisartsen PrEP niet willen voorschrijven. Bovendien kan niet iedereen zich de kosten veroorloven van PrEP-zorg via private aanbieders.

PrEP effectief en kostenbesparend

Aidsfonds-Soa Aids Nederland, COC, PrEPnu en andere organisaties pleiten al lang voor een ruimhartige beschikbaarheid van de hiv-preventiepil PrEP. Het is een bewezen effectief, veilig en kostenbesparend middel ter preventie van hiv overdracht. Nederland loopt achter in vergelijking met andere Europese landen, waar PrEP vrijwel kosteloos beschikbaar is.

“Preventie en het beheersen van zorgkosten zijn belangrijke beleidsdoelen van dit kabinet,” aldus directeur Mark Vermeulen van Aidsfonds-Soa Aids Nederland. “De verstrekking van PrEP past daar naadloos in. Als PrEP ruimhartig toegankelijk is, dan voorkomen we ziekte, levenslange zorgkosten en brengen we het doel van nul nieuwe hiv-overdrachten dichterbij. ”

Aidsfonds – Soa Aids Nederland en COC vragen de Kamer om op 16 februari bij de minister aan te dringen op een oplossing, opdat de toegankelijkheid van PrEP in Nederland de komende periode toch verruimd wordt.

Bron: Aidsfonds – COC Nederland – Illustratie: PrEPnu