Terug naar overzicht

COC Nederland ondertekent Charter Diversiteit

Paul Steinbusch, Financieel Directeur, tekende op 16 februari namens COC Nederland het Charter Diversiteit. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf bij KPN in Amsterdam. Het COC onderstreept hiermee dat het diversiteit en inclusie (D&I) van belang vindt voor de organisatie en dat het strategische middelen inzet om D&I op de werkvloer te bevorderen.

COC Nederland was één van de dertien werkgevers die het Charter op 16 februari tekende.

‘Het COC staat voor een diverse en inclusieve samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn. Wat ook je achtergrond, huidskleur, geloof, seksuele gerichtheid, genderidentiteit, geslachtskenmerken of wat dan ook,’ aldus Paul Steinbusch van het COC. ‘Daarom tekenden vandaag met trots en overtuiging het Charter Diversiteit’.

Rolf van der Maas, beleidsmedewerker bij SER Diversiteit in Bedrijf, was nauw betrokken bij het organiseren van de ondertekenceremonie. “Voor mij is het enorm motiverend om te zien hoe enthousiast COC Nederland is om zich aan te sluiten bij het Charter Diversiteit”, zei Van der Maas. “Alle nieuwe Charterondertekenaars verdiepen zich echt in de opdracht om werkelijk gelijkwaardige kansen voor iedereen op de werkvloer te creëren. Ik ben er ook van overtuigd dat zij hiermee andere bedrijven en organisaties inspireren om zich in te zetten voor versterking van de inclusie op de arbeidsmarkt.”

Binnen zes maanden na ondertekening dienen de partijen die op 16 februari tekenden een Plan van Aanpak op te stellen in waarin zij hun D&I-beleid en -doelen verder omschrijven. Jaarlijks rapporteren ze over de voortgang van de doelen.

Bron foto: Daniël Verkijk / VERKIJK BV.