Terug naar overzicht

Regionale COC’s sluiten stembusakkoorden in negen provincies

Regionale COC’s sloten de afgelopen weken Regenboog stembusakkoorden in negen provincies. In de akkoorden doen politieke partijen beloften aan de COC’s en de regenbooggemeenschap over hoe ze zich de komende vier jaar in de provincie gaan inzetten voor veiligheid en emancipatie van LHBTI+ personen.  

De akkoorden werden gesloten door COC’s in de provincies Drenthe, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland. In Overijssel kwam een Regenboogakkoord tot stand op initiatief van politieke partijen met input van het COC.

In de akkoorden legden politieke partijen en regionale COC’s afspraken vast over het bevorderen van veiligheid en emancipatie van LHBTI+ personen. Samen streven ze naar een diverse en inclusieve provincie zonder discriminatie. Doel is dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, geslachtskenmerken, genderidentiteit, genderexpressie, geslacht, huidskleur, handicap, godsdienst, levensovertuiging of welke grond dan ook.

In veel Regenboogakkoorden is er bijzondere aandacht voor potentieel kwetsbare groepen in de regenbooggemeenschap. Denk daarbij aan LHBTI+ personen van kleur, jongeren, ouderen, bi+, transgender en intersekse personen, LHBTI+ asielzoekers en mensen die te maken hebben met (andere) vormen van intersectionele discriminatie om een combinatie van gronden.

De akkoorden werden getekend door regionale en landelijke partijen in wisselende samenstelling. Bij de landelijke partijen gaat het onder meer om VVD, PvdA, GroenLinks, D66, CDA, Partij voor de Dieren, SP, Volt en 50PLUS. De grote winnaar van de provinciale verkiezingen, BBB, tekende de Regenboogakkoorden in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

De akkoorden zijn gesloten door de COC’s in Drenthe en Groningen (COC Groningen/Drenthe), Gelderland (de COC’s Midden-Gelderland, COC Regio Nijmegen, COC Twente-Achterhoek en COC Zwolle), Limburg (COC Limburg), Noord-Brabant (de COC’s Eindhoven en regio, Noordoost Brabant, Tilburg-Breda en regio en West-Brabant), Noord-Holland (Noord-Holland Noord, Kennemerland en Amsterdam en omstreken), Utrecht (COC Midden-Nederland) en Zuid-Holland (de COC’s Haaglanden, Leiden en Rotterdam).

In het kader van de provinciale verkiezingen lanceerde COC ook Rainbowvote.NU, de LHBTI+ kieswijzer voor de Provinciale verkiezingen. Mensen die LHBTI+ kwesties belangrijk vinden, konden met deze kieswijzer een goed geïnformeerde keuze maken. Op Rainbowvote vonden kiezers de standpunten van ruim tachtig provinciale partijen en profielen van zo’n 150 regenboogkandidaten.

De provinciale Regenboogakkoorden en kieswijzer Rainbowvote zijn een gezamenlijk initiatief van de regionale COC-verenigingen en COC Nederland.

Beeld: Vertegenwoordigers van provinciale politieke partijen en regionale COC’s bij de ondertekening van het eerste Gelders Regenboog Stembusakkoord – Foto: Studio Savan