Terug naar overzicht

Hiv-preventiepil PrEP wordt voor meer mensen beschikbaar

De hiv-preventiepil PrEP is vanaf 1 augustus 2024 voor meer mensen beschikbaar. De zorg die daarbij hoort wordt voortgezet bij de GGD’en en daarbij wordt ook samengewerkt met huisartsen. Dat schrijft minister Kuipers (VWS) op 25 september aan de Tweede Kamer.

 

COC Nederland, Aidsfonds-Soa Aids Nederland, PrEPnu en de andere partners die zich al jaren inzetten voor een betere beschikbaarheid van PrEP, zijn blij met het besluit van de minister. In de Tweede Kamer behoorden Wieke Paulusma (D66) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) tot de voortrekkers van PrEP. COC, Aidsfonds en andere belangenorganisaties zien nog enkele onnodige barriers bij de verstrekking van PrEP. Zo kan het zelf betalen van de medicatie bij stijgende prijzen in de toekomst een probleem vormen voor mensen met een gering inkomen.

 

Volgens Mark Vermeulen, directeur van Aidsfonds-Soa Aids Nederland, zal het besluit van minister Kuipers bijdragen aan het terugdringen van de lange wachtlijsten bij de GGD’en én aan de ambitie om Nederland naar 0 nieuwe hiv-infecties te krijgen.

 

Een zorg is of iedereen van de nieuwe regeling gebruik van kan maken. Aidsfonds dringt erop aan dat alle PrEP-zorg en medicatie vergoed wordt en uitgesloten wordt van het eigen risico. Ook moet de huisarts beter toegerust wordt om PrEP-zorg te leveren en moeten GGD’en voldoende armslag krijgen.

 

COC Nederland sluit zich daarbij aan bij de reactie van Aidsfonds-Soa Aids Nederland.

 

Voortzetting PrEP

In zijn brief aan de Tweede Kamer beschrijft minister Kuipers hoe hij de PrEP zorg de komende jaren wil voortzetten, wanneer het proefproject met PrEP bij de GGD’en medio 2024 na 5 jaren afloopt. De minister kiest voor bestendiging van de bestaande PrEP-zorg bij de GGD’en, waarbij die wel meer zullen samenwerken met huisartsen. Ook kiest hij voor een extra investering, laat hij het maximum aantal deelnemers los en komen meer mensen in aanmerking komen voor PrEP.

 

Op basis van twee studies komt de minister tot de conclusie dat PrEP een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van hiv-overdracht en de ambitie om Nederland naar 0 nieuwe hiv-infecties te brengen. Hij wijst er op dat PrEP aantoonbaar effectief is en op de lange termijn ook kosteneffectief.

 

PrEP vergoed