Terug naar overzicht

Update samenwerking COC X Booking.com

We willen jullie informeren over de recente ontwikkelingen in onze samenwerking met Booking.com. Eerder hebben we onze zorgen geuit over het beleid van Booking.com met betrekking tot het aanbieden van accommodaties in de bezette Palestijnse gebieden.

Volgens de VN draagt deze activiteit bij aan mensenrechtenschendingen. Als mensenrechtenorganisatie zijn we tegen mensenrechtenschendingen en gaan we in gesprek met onze partners als hun beleid en activiteiten een inbreuk maken op mensenrechten.

In de afgelopen periode hebben we intensief overleg gehad met diverse betrokkenen. We hebben gesproken met vertegenwoordigers van Booking.com, evenals met queer en Palestijnse activisten. Ondanks het goede en constructieve gesprek met Booking.com en de brede overeenstemming tussen onze organisaties over de meeste onderwerpen, constateren we dat onze visie op de bescherming van mensenrechten specifiek in de bezette Palestijnse gebieden te ver uit elkaar ligt op dit moment.

Om deze reden hebben we besloten onze samenwerking en donatierelatie met Booking.com niet te verlengen. Dit besluit is niet lichtvaardig genomen, maar is gebaseerd op onze toewijding aan de fundamentele principes van mensenrechten en gelijkheid. We waarderen de bereidheid van Booking.com om in gesprek te gaan en hopen dat Booking.com alsnog in beweging komt in de toekomst.

COC ondersteunt lhbti+ -netwerken van medewerkers binnen bedrijven. We zetten onze samenwerking met het B.Proud medewerkersnetwerk van Booking.com voort.

Delen op social media: