Op zaterdag 30 september a.s. organiseren we een nieuwe editie van de COC Community Day! We kijken uit naar een constructieve en leerzame dag vol inspiratie, overleg, workshops en uitwisseling. Aanmelden is verplicht en kan enkel via een online formulier. De aanmelding sluit op 24 september a.s.

Voor wie
Elke COC-vrijwilliger is welkom, van barmedewerker, tot voorlichter en van Jong&Out vrijwilliger tot Cocktail-buddy. Daarnaast ontvangen alle toegekende aanvragers van COC’s Bob Angelo Fonds van het afgelopen jaar een uitnodiging om zich in te schrijven. Ook kunnen vertegenwoordigers van lokale/regionale (samenwerkings)partners van COC-verenigingen worden aangedragen om een uitnodiging tot inschrijving te ontvangen.

Deelname voor COC-vrijwilligers is gratis. Andere deelnemers betalen € 20,00.

Locatie
We zien elkaar bij cursus- en vergadercentrum Domstad (Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht). Deze locatie is goed bereikbaar door de centrale ligging van Utrecht, de goede verbinding met het openbaar vervoer en de locatie ligt aan één van de grotere invalswegen bij de Jaarbeurs. Bekijk HIER de routebeschrijving. Domstad is lift- en rolstoeltoegankelijk.

Programma
Je bent welkom vanaf 11.30 uur. We beginnen met een lunch en om 12.30 uur start het programma. We sluiten om 17.00 uur de dag af. Voor het volledige programma zie het schema hieronder. De plenaire programmaonderdelen staan dit keer onder leiding van dagvoorzitter Bete van Meeuwen. De voertaal van de COC Community Day is Nederlands, tenzij dit anders wordt aangegeven bij een specifieke sessie.

Toelichting sessies ronde 1 (13.20-14.35 uur)
In ronde 1 worden acht sessies aangeboden. De overleggen zijn alleen voor COC- bestuursleden en COC-coördinatoren van de desbetreffende teams of op uitnodiging. De overige sessies zijn voor iedereen toegankelijk.

Sessie 1: Overleg secretarissen
Dit is een overleg voor alle secretarissen van de COC-verenigingen.

Sessie 2: Overleg GSA-coördinatoren
Dit is een overleg voor alle GSA-coördinatoren van de COC-verenigingen.

Sessie 3: Overleg Zonder Stempel coördinatoren
Dit is een overleg voor alle coördinatoren die actief zijn voor Zonder Stempel bij de COC-verenigingen.

Sessie 4: Maak kennis met COC’s internationale werk (taal: Engels)
COC Nederland is niet alleen actief in Nederland, zo’n 50% van het werk op het federatie kantoor is gericht op het ondersteunen en faciliteren van lhbti+ activisten buiten Nederland. In deze sessie krijg je uitleg over het internationale pleitbezorgingswerk van COC Nederland en is er ruimte voor vragen. De voertaal van deze sessie is Engels.

Sessie 5: Workshop inclusieve taal (door WOMEN Inc.)
Tijdens de workshop inclusieve taal (WOMEN Inc.) gaan we aan de slag met twee belangrijke fenomenen die voorkomen in onze taal: ‘othering’ en asymmetrie. Aan de hand van actuele voorbeelden uit onder andere kranten en tijdschriften staan we stil bij de manier waarop deze (onbewuste) processen kunnen bijdragen aan in- en uitsluiting, en door middel van oefeningen leer je direct van deze praktijk. Ook bespreken we het feit dat taal veranderlijk is, wat duidelijk wordt door stil te staan bij actuele discussies in de Nederlandse taal. Met deze workshop ga je aan de slag met de (incomplete) inclusieve stijlgids van WOMEN Inc.

Sessie 6: Fondsenwerving
Tijdens deze sessie vertellen de fondsenwervers van COC Nederland aan de hand van voorbeelden hoe zij te werk gaan. Dan gaat het over het samenwerken met bedrijven, particulieren en fondsen. Ook is er ruimte om kennis, ervaringen en successen vanuit lokale/regionale setting met elkaar uit te wisselen. Daarnaast is er aandacht voor kansen bij lokale vermogensfondsen, overheden en samenwerking met lokale/regionale bedrijven. Deze sessie is met name interessant voor bestuursleden en andere vrijwilligers die zich bezighouden met financiën, sponsoring en fondsenwerving.

Sessie 7: Vragen en antwoorden over non-binaire personen (door Transgender Netwerk)
Non-binaire personen zijn de laatste jaren steeds zichtbaarder in de Nederlandse samenleving. Maar wat betekent het als iemand non-binair is? En waarom is meer aandacht voor non-binaire personen belangrijk? Onlangs maakte Transgender Netwerk in samenwerking met Movisie een nieuwe handreiking ’10 vragen over non-binaire personen’. Deze handreiking dient als basis voor deze sessie van Transgender Netwerk waarin vele vragen gesteld en beantwoord worden.

Sessie 8: Panelgesprek – Veilig ons werk blijven doen
De laatste tijd zien we helaas weer veel voorvallen van geweld en bedreigingen richting onze gemeenschap. Tijdens dit interactieve panelgesprek o.l.v. dagvoorzitter Bete van Meeuwen praten we met verschillende gasten over de ontstane situatie, hoe we daarmee omgaan en hoe we ons als gemeenschap elkaar kunnen ondersteunen hierbij en welke maatregelen we kunnen nemen om veilig ons werk te kunnen blijven doen. Het publiek wordt actief betrokken bij dit gesprek door te reageren op stellingen en de mogelijkheid om vragen te stellen.

Toelichting sessie ronde 2 (15.00-16.15 uur)
In ronde 2 worden acht sessies aangeboden. De overleggen zijn alleen voor COC-bestuursleden en COC-coördinatoren van de desbetreffende teams of op uitnodiging. De overige sessies zijn voor iedereen toegankelijk.

Sessie 1: Overleg penningmeesters
Dit is een overleg voor alle penningmeesters van de COC-verenigingen.

Sessie 2: Overleg asiel coördinatoren
Dit is een overleg voor alle coördinatoren van alle asiel activiteiten/projecten van de COC-verenigingen.

Sessie 3: Overleg Jong & Out
Dit is een overleg voor alle vrijwilligers die actief zijn voor Jong & Out bij de COC-verenigingen.

Sessie 4: Overleg coördinatoren voorlichting
Dit is een overleg voor alle coördinatoren voorlichting van de COC-verenigingen.

Sessie 5: Workshop Queer Landscapes (door MensAsWell)
MenAsWell is de Nederlandse stichting tegen seksueel geweld tegen mannen, trans en non-binaire personen in Nederland. De workshop ‘Queer landscapes’ is een boeiende workshop over consent (instemming) binnen de lhbti+ gemeenschap. We kijken naar verschillende omgevingen wat dit voor queer mannen, trans en non-binaire personen speelt, waaronder tijdens uitgaan en in het nachtleven, sauna’s en chill-outs. We behandelen de risico’s van de inbreuk op consent (instemming) en geven handvatten om deelnemers in staat te stellen een veilige en leuke tijd te beleven.

Sessie 6: Maak kennis met het werk van de Roze 50+ ambassadeurs (door Roze 50+)
De ogen, oren en handen van Roze 50+ is het vrijwilligers netwerk van de Roze 50+ ambassadeurs. Zo’n 100 vrijwilligers, veelal uit de doelgroep zitten in de haarvaten van de maatschappij en zijn het visitekaartje van Roze 50+. Ze werken op lokaal, regionaal en landelijk niveau en zetten hiermee lhbti+ ouderen op de kaart. Tijdens deze sessie kun je meer te weten komen over welke onderwerpen belangrijk zijn voor hen, hoe de ambassadeurs te werk gaan en hoe je met hen kunt samenwerken.

Sessie 7: Workshop videomarketing Instagram en TikTok
Instagram en TikTok zijn de laatste jaren uitgegroeid tot de grootste en belangrijkste social media kanalen. Ook voor lhbti+ thema’s en activiteiten zijn het belangrijke kanalen met veel mogelijkheden. Je bent misschien zelf al actief op Instagram en/of TikTok, maar hoe kun je deze kanalen nog beter benutten? In deze interactieve sessie maakt allround marketing specialist Pepper Wering je wegwijs door alle mogelijkheden van Instagram en TikTok. Je hoort meer over de mogelijkheden en kansen van videomarketing en je krijgt tips die je gelijk in de praktijk kunt brengen.

Sessie 8: Panelgesprek Van een divers naar een inclusief COC: hoe dan?
Het tekenen van het Charter Diversiteit en de start van een projectleider D&I moet het COC de komende tijd gaan helpen om van een diverse organisatie te ontwikkelen naar een inclusieve organisatie. Tijdens dit interactieve panelgesprek o.l.v. dagvoorzitter Bete van Meeuwen verkennen we met verschillende gasten de huidige stand van zaken en richten we de blik ook op de toekomst. Waar zit de grootste uitdaging? Wat is de urgentie om inclusief te worden? Welke doelen stellen we? Welke inzet is daarvoor nodig en hoe doen we dat samen? Het publiek wordt actief betrokken bij dit gesprek door te reageren op stellingen en de mogelijkheid om vragen te stellen.