COC Nederland zet zich als belangenorganisatie in voor mensen. Dit doet het COC zorgvuldig. We horen natuurlijk graag of we ons werk goed doen, maar omdat het mensenwerk blijft, kunnen er fouten worden gemaakt. Laat het ons dan ook weten. Om deze fouten zo goed mogelijk te herstellen heeft COC Nederland een klachtenregeling die hier beschreven staat.

 

Een klacht indienen

Als je ontevreden bent over het contact met (een medewerker van) COC Nederland of de wijze waarop je behandeld bent, kun je een klacht indienen. Als je een klacht hebt die betrekking heeft op de Code Goed Gedrag lees dan op www.coc.nl/goedgedrag hoe je daar iets mee kunt doen.

Je kunt een klacht indienen over alle zaken die betrekking hebben op COC Nederland en/of onze medewerkers. Voorbeelden zijn: beleid van COC Nederland, genomen beslissingen, acties en campagnes, gedragingen van een medewerker, regels van de organisatie. De gebeurtenissen die tot de klacht hebben geleid mogen niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden.

Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop een medewerker of een afdeling of de organisatie zich tegenover je heeft gedragen, is het goed dit in eerste instantie met de betrokkene in kwestie zelf te bespreken. Wanneer je geen gesprek wilt of ontevreden bent over het verloop van het gesprek kunt je je klacht indienen bij de klachten coördinator.

Procedure afhandeling klachten

Als je een klacht indient dan kun je binnen vijf werkdagen een reactie verwachten. Als er meer tijd nodig is om te reageren dan ontvang je hierover bericht.

Je kunt je klacht schriftelijk indienen bij COC Nederland via [email protected] met de noodzakelijke gegevens om de klacht te kunnen behandelen. Je vermeldt o.a. je naam, adres, inhoud van de klacht en indien van toepassing de naam van degene op wie de klacht betrekking heeft.

Voor meer informatie of vragen over de klachtenprocedure en voor het indienen van een klacht kun je terecht bij COC Nederland, [email protected] of telefonisch via 020-6234596.

 

Klachtenregeling COC Nederland 2017