Terug naar overzicht

Koningin Máxima aanwezig bij eerste Europese LHBT-congres

Hare Majesteit Koningin Máxima is op donderdagavond 16 mei a.s. aanwezig tijdens het officiële Europese congres over de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in de Ridderzaal in Den Haag.

De internationale ontwikkelingen op het vlak van LHBT-emancipatie staan twee dagen centraal tijdens de eerste Europese LHBT-emancipatietop die vanaf donderdag 16 mei van start gaat in Den Haag. Het congres wordt gehouden in het kader van IDAHO – de Internationale Dag tegen Homo/Transfobie – die jaarlijks op 17 mei gehouden wordt.

Als gastland en initiatiefnemer van de eerste editie van deze top, ontvangt Nederland volgende maand ruim 700 deelnemers uit binnen- en buitenland. Minister Jet Bussemaker (emancipatie) treedt namens het kabinet op als gastvrouw en ontvangt collega-ministers uit o.a. Finland, Verenigd Koninkrijk, België en Zweden. Daarnaast nemen delegaties van de Raad van Europa, Europarlementariërs, internationale roze netwerken van politie en krijgsmacht, mensenrechtenverdedigers, koplopergemeenten en studenten aan het congres deel.

Hare Majesteit Koningin Máxima is op donderdagavond 16 mei aanwezig tijdens de officiële IDAHO-bijeenkomst in de Ridderzaal.

Nederland Koploper

Eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wees uit dat Nederland internationaal nog altijd koploper is wat betreft acceptatie van homoseksualiteit. Op verschillende locaties in Den Haag gaan de deelnemers aan het IDAHO-congres in deelsessies en workshops met elkaar in gesprek over de vraag hoe de LHBT-emancipatie op Europees niveau verbeterd kan worden en wat men kan leren van elkaar.

Het thema van het congres is ‘Joining Forces, Moving Forward; in Europeand beyond’. Aan het programma nemen ook de veertig ‘Rainbow Cities’ deel, steden die zich actief inspannen om de sociale acceptatie en veiligheid en weerbaarheid van LHBT’s te vergroten. Op vrijdagochtend 17 mei spreekt Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie en Grondrechten) de deelnemers toe.

Jos Brink Prijs

Het congres sluit af met de uitreiking van de Jos Brink Prijs op vrijdagavond 17 mei, dé oeuvreprijs die wordt uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de LHBT-emancipatie.

Minister Bussemaker reikt de prijs uit in theater Diligentia in Den Haag. De jury bestaat uit Sara Kroos (voorzitter), Karin Bloemen, Arthur Japin, Jürgen Raymann en Rik van de Westelaken. Navanethem Pillay, de VN-Hoge Commissaris voor mensenrechten, zal tijdens de afsluitende bijeenkomst spreken.

IDAHO – De titel van het congres verwijst naar de Internationale Dag tege Homo/Transfobie die jaarlijks op 17 mei gehouden wordt.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) besloot in 1991 op deze dag om homoseksualiteit te schrappen van de lijst geestesziekten. Daarmee is 17 mei dé dag waarop LHBT-emancipatieorganisaties internationaal aandacht vragen voor het verschijnsel homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan.

Een overzicht van wereldwijde activiteiten is te vinden op: DayAgainstHomophobia.org.

[Bron: Ministerie van OCW – Foto Maxima: asterix611]