Terug naar overzicht

Nieuwe PVV-medewerker wijst gelijke homorechten af

De Vlaming Paul Belien noemt zichzelf een ‘ethisch conservatief’ die pleit voor herstel van de ‘traditionele moraliteit’ van de kerken. ‘Door bijvoorbeeld abortus, euthanasie of het homohuwelijk toe te staan, propageert de overheid handelingen die ik absoluut immoreel vind’, stelt Belien.

Gelijke rechten voor homoseksuelen – maar ook vrije abortus, vrije euthanasie en legalisering van drugs – zijn volgens Belien ‘de symptomen van de dood’ van het liberalisme. Dat maakt hij duidelijk op zijn website The Brussels Journal.

‘Een zogenaamd ‘homohuwelijk’ is geen alternatieve vorm van het huwelijk, maar een perversie van het huwelijk’, schrijft Belien in het artikel Homofollie in het blad Secessie_. ‘Kinderen, die hun biologische ouders verloren hebben, onderbrengen in een eenheid met twee volwassen mannen (of vrouwen) is geen alternatieve vorm van adoptie, maar een perversie van adoptie’.

En hij vervolgd met: ‘Wie kinderen toevertrouwt aan ‘twee papa’s’ of ‘twee mama’s’, doet deze kinderen het grootst mogelijke onrecht: hij levert ze over aan de perversie’.

Er zijn volgens Belien ‘wetenschappers’ die beweren dat een dergelijke ‘opvoeding’ geen negatieve psychologische gevolgen heeft voor die kinderen. ‘Zo waren er, in het tijdperk vóór Dutroux, eveneens ‘wetenschappers’ (en vaak zelfs dezelfden) die beweerden dat pedofilie een kind evenmin kwaad deed’.

De Gay Pride in Amsterdam is volgens Belien een ‘perverse vertoning’, schrijft het AD_. De streng katholieke Belien trok ook van leer tegen Pink Christmas, het roze feest dat sinds enkele jaren rond kerst in Amsterdam wordt gehouden. ‘Voor de Amsterdammers van vandaag zijn de waarden van hun voorvaderen niet meer heilig, behalve geld’.

Dat Belien zich verzet tegen ‘homorechten’ blijkt ook uit zijn afwijzing van de Europese anti-discriminatierichtlijn waarvan ook gelijke behandeling op grond van seksuele gerichtheid een onderdeel is. Volkomen ongegrond stelt Belien dat deze EU-richtlijn van katholieke kritiek op de ‘homoseksuele leefstijl’ een hatecrime maakt.

Dat Belien dit standpunt inneemt, hoeft niet te verbazen, want Belien vindt dat vrijheid alleen mogelijk is ‘binnen een ethisch conservatief kader’ en hij vindt ook dat het recht om te discrimineren een essentieel onderdeel is van die ultieme vrijheid.

‘Mensen moeten het recht hebben homoseksualiteit een afwijking te noemen’, vindt Belien. ‘Als iemand zijn huis niet wil verkopen aan een homopaar, dan moet hij dat recht hebben’.

‘In een vrije samenleving heeft de overheid echter niet het recht om een bepaalde moraal te propageren’, stelt Belien in het artikel Van homo’s en kantelpoorten in Secessie_. ‘De moraliteit dient exclusief uit te gaan van de burgerlijke samenleving en van instituten (zoals kerken) die binnen die burgerlijke samenleving actief zijn’.

Belien is een man met een groot internationaal netwerk. Zo is hij bijvoorbeeld chief editor van het Hudson Institute – een conservatieve Amerikaanse denktank die zich verzet tegen de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Daarnaast is hij sinds 1996 ook lid van de _Mont Pelerin Society – een netwerk van conservatief-katholieken. ‘Ik zou geen lid geworden zijn indien die organisatie een pleitbezorger zou zijn van abortus, euthanasie, homorechten en legalisering van drugs’, schrijft Belien op zijn weblog.

Paul Belien is getrouwd met het Vlaams Belang-Kamerlid Alexandra Colen – bij onze zuiderburen meer dan berucht voor haar homofobe uitlatingen. Colen is op grond van haar traditioneel-katholieke opvattingen een fervent tegenstander van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht en stemde als enig Kamerlid tegen de instelling van een jaarlijkse ‘nationale dag ter bestrijding van de homofobie’. Afgelopen mei legde ze naar aanleiding van het seksueel kindermisbruik door priesters een verband tussen pedofilie en homoseksualiteit.

Volgens het _AD zal Belien zijn anti-homo-opvattingen voor zich moeten houden omdat de PVV zich fel verzet tegen de toenemende homohaat. In een reactie laat Geert Wilders de krant weten: ‘De PVV is overtuigd voorstander en ook voorvechter van homorechten in de breedste zin van het woord en daar altijd voor zal blijven knokken’.

Maar volgens het _AD is het maar de vraag of Belien zich daar bij zal weten neer te leggen. Toen hem een paar geleden in een interview met een Vlaamse krant werd gevraagd of hij zelf in de politiek zou gaan, zei Belien: ‘Wat heb ik bij een politieke partij te zoeken? Wie betrokken raakt bij een partij, moet zwijgen. Het is eigen aan de politiek dat ze het slechtste in de mens naar boven brengt’.

Zie ook:

De Telegraaf-video: PVV pro-homopartij

Vrij Nederland – Wilders’ diepe denker uit België

Belgisch VB-Kamerlid vergelijkt Pride met Kerkschandalen