SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL

Uw gift aan COC Nederland kunt u voor een groot deel terugontvangen via de belasting door uw bijdrage vast te leggen als periodieke schenking. De belastingdienst heeft het u en ons makkelijk gemaakt en op deze pagina leest u hoe.

Hoe werkt het?

 • U schenkt jaarlijks een vast bedrag van minimaal 60 euro.
 • De looptijd van uw schenking is minimaal vijf jaar.
 • De gift is vastgelegd in een schriftelijke schenkingsovereenkomst. Deze kunt u onder aan deze pagina downloaden.
 • Het formulier bestaat uit twee delen; vult u beide delen in en stuur het naar ons toe.
 • Wij vullen de benodigde gegevens aan en sturen vervolgens uw deel van het formulier naar u terug. Bewaar deze goed voor uw eigen administratie.
 • Vul ook het PDF-formulier ‘Betalingsvolmacht‘ in als u ons wilt machtigen om de gift periodiek van uw rekening af te schrijven.

Voordelen van een periodieke gift

 • U mag uw volledige gift jaarlijks aftrekken van uw belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van uw gift of uw inkomen.
 • De fiscus betaalt dus een aanzienlijk deel van uw schenking. Afhankelijk van uw inkomen kan dat oplopen tot 52 procent.
 • U kunt het belastingvoordeel desgewenst gebruiken om uw steun aan het COC te verhogen.
 • U steunt ons structureel in ons werk voor de lhbti-gemeenschap.

Meer steun voor hetzelfde geld

U kunt er ook voor kiezen het belastingvoordeel ten goede te laten komen aan het COC. Op deze manier kunnen wij voor nóg meer mensen opkomen.

Voorbeeldberekening* Gewone schenking Periodieke schenking
Jaarlijkse bijdrage aan COC Nederland € 150,- € 250,-
Teruggave belasting € 0,- € 101,-
Jouw jaarlijkse netto bijdrage aan COC Nederland € 150,-  149,-
* Dit voorbeeld gaat uit van een tarief inkomstenbelasting van 40,4 procent; de belastingteruggave is afhankelijk van uw belastingtarief.

Dowload de formulieren

 1. Overeenkomst periodieke gift COC Nederland
 2. Betalingsvolmacht

Beide volledig ingevulde formulieren (ook uw eigen exemplaar!) stuurt u in een portvrije envelop naar:

COC Nederland
Antwoordnummer 2966
1000 RA  Amsterdam

Veelgestelde vragen

Het komt mij niet uit om de schenking in een keer te betalen.

U kunt uw schenking verspreid over het jaar betalen. Betaalt u het liefst per maand of per kwartaal dan is dat geen probleem. De belastingdienst stelt als enige voorwaarde dat het totale bedrag van de schenking in een kalenderjaar betaald moet zijn. U kunt in het formulier aangeven in hoeveel termijnen u uw schenking betaalt.

Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?

In geval van overlijden vervalt de overeenkomst tussen u en het COC. De gift stopt dus uiterlijk bij uw overlijden. Uw nabestaanden zullen niet aansprakelijk worden gehouden voor de schenking die u doet.

Kan ik mijn COC-lidmaatschap op deze manier betalen?

Het COC mag u geen tegenprestatie leveren voor de gift. De COC-ledenpas geeft gratis of met toegang korting tot COC-activiteiten. Om die reden kan de gift niet in plaats komen van betaling van contributiegeld voor uw COC-lidmaatschap.

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie wensen, neemt u dan gerust contact met ons op via [email protected] of (020) 623 45 96.
Voor fiscale vragen over schenken kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon, telefoonnummer 0800 0543 (gratis) of kijken op www.belastingdienst.nl.

COC Nederland heeft het CBF-keurmerk Erkend goed doel en is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.